Брой 209 (214), 26-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Почетна диплома на БТПП за Лу Юнмин, търговски съветник към Посолството на Китай у нас


Търговският съветник към Посолството на Китайската Народна Република Лу Юнмин приключва мандата си в нашата страна. На среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов г-н Лу благодари за отличното сътрудничество между Палатата и Търговския отдел на Посолството.

Г-н Лу приключва третия си мандат в София, като последният е с продължителност 8 години и половина. Той е удостояван два пъти с почетна статуетка Хермес от БТПП като най-добър чуждестранен търговски съветник в нашата страна.

В края на срещата г-н Симеонов от името на Палатата връчи почетна диплома за доброто сътрудничество и приноса на г-н Лу за развитие на двустранните икономически отношения. Той от своя страна благодари за получената подкрепа, оказаното съдействие и внимание. Според него БТПП играе важна и активна роля за разширяване на търговските и икономически отношения България - Китай. Много делегации на централно и регионално ниво са посещавали нашата страна със съвместните усилия и отличното партньорство между Посолството и Палатата.

През тази година, до момента, БТПП е била домакин на 5 бизнес събития с участието на китайски и български компании, като се очаква до края на годината да се осъществят още две.

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетна диплома на БТПП за Лу Юнмин, търговски съветник към Посолството на Китай у нас
Приключва мандатът на г-н Лу в нашата страна Още
Представители на Посолството на Япония посетиха БТПП
Обсъдени бяха съвместни инициативи и събития, които предстоят у нас и в Япония Още
Сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Македония в областта на търговския арбитраж
Покана за участие в Българо-йордански бизнес форум
Интересите на йорданската делегация са основно към българската хранително-вкусовата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства
Документът е изготвен в съответствие с Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЕБВР потвърди прогнозите си за растежа на българската икономика за 2012 и 2013
България е единствената в региона на Югоизточна Европа, чиято прогноза не е променена спрямо предишния документ от юли 2012 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум ще съпътства срещата Европейски съюз – Египет
13 – 14 ноември 2012 г., Кайро Още