Брой 209 (214), 26-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства


Националният план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България, за периода 2012-2014 г. е изготвен в съответствие с Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства и други документи на ЕС за развитие на нисковъглеродна  и ресурсно ефективна икономика, както и приоритетите на провежданата икономическа политика.

Като част от концепцията за нова индустриална политика в ЕС бе приета единна стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства. Заедно с други документи на общността, тя има ключово значение за развитието на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика и изпълнението на приоритетите на Стратегията “Европа 2020”. В рамките на този процес България е една от деветте държави-членки на ЕС, които със Съвместна декларация подкрепиха приоритетното развитие на електрическата мобилност.

Развитието на електрическата мобилност се вписва в модела за икономическо развитие на страната, според който устойчивият растеж ще се базира на сектори с висок интензитет на иновациите. Електромобилите са решение не само за ефективна и устойчива мобилност, но са и значима възможност за развитие на свързаните с автомобилната промишленост сектори, които носят висока добавена стойност за икономиката ни.

С навлизането на електромобилите ще се осигури устойчиво бъдеще на транспорта и намаляване на неговата зависимост от изкопаеми горива. Така ще се ограничат емисиите на парникови газове, съществена част от които се дължат на транспортния сектор, ще се подобри състоянието на околната среда и ще се намалят рисковете за човешкото здраве.

Едновременно с насърчаване производството на електромобилите следва да се стимулира и тяхното потребление, за да се реализират целите на ЕС. Това ще окаже положително въздействие върху развитието на сектора и ще насърчи инвестициите в него и свързаните отрасли.

Националният план включва пакет от мерки, които ще бъдат детайлно разработени след неговото приемане. Планът е резултат от конструктивния диалог между всички заинтересовани страни – министерства, Националното сдружение на общините, отделни големи общини, неправителствения сектор и бизнеса. С приемането на документа България прави ясна заявка да застане редом до останалите държави-членки на ЕС, в които данъците на леките автомобили частично или изцяло ще се основават на отделяните емисии и/или разхода на гориво, както и с държавите, въвели различни данъчни и други стимули за насърчаване на електрическата мобилност.

Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България за периода 2012-2014 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетна диплома на БТПП за Лу Юнмин, търговски съветник към Посолството на Китай у нас
Приключва мандатът на г-н Лу в нашата страна Още
Представители на Посолството на Япония посетиха БТПП
Обсъдени бяха съвместни инициативи и събития, които предстоят у нас и в Япония Още
Сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Македония в областта на търговския арбитраж
Покана за участие в Българо-йордански бизнес форум
Интересите на йорданската делегация са основно към българската хранително-вкусовата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства
Документът е изготвен в съответствие с Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЕБВР потвърди прогнозите си за растежа на българската икономика за 2012 и 2013
България е единствената в региона на Югоизточна Европа, чиято прогноза не е променена спрямо предишния документ от юли 2012 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум ще съпътства срещата Европейски съюз – Египет
13 – 14 ноември 2012 г., Кайро Още