Брой 209 (214), 26-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Македония в областта на търговския арбитраж


Представител на Арбитражния съд към Стопанската палата на Македония Татяна Щерьова е на едноседмично обучение в Арбитражния съд към БТПП, като част от програмата на партньорския проект CEFTA-DIHK "Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ". Тя имаше възможност да се запознае последователно с работата на всички дирекции в БТПП.

Основната цел на обучението е дейността и практиката на Арбитражния съд към БТПП - структура, статут, правила и процедури, органицазионни аспекти на съда, програма, архивиране на досиета, проблеми, свързани с участието на експерти и вещи лица, финансови аспекти - тарифа за международни и вътрешни дела, електронен обмен на информация за целите на АС.

В рамките на престоя си в София г-жа Щерьова се срещна и с председателя на БТПП, който се спря на ползите за бизнеса от включване на арбитражна клауза в договорите с местни и чуждестранни партньори.

Г-жа Щерьова представи дейността на Арбитражния съд към местната палата, като отбеляза усилията за информиране на македонските фирми относно преимуществата на арбитража при разрешаване на търговски спорове.

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетна диплома на БТПП за Лу Юнмин, търговски съветник към Посолството на Китай у нас
Приключва мандатът на г-н Лу в нашата страна Още
Представители на Посолството на Япония посетиха БТПП
Обсъдени бяха съвместни инициативи и събития, които предстоят у нас и в Япония Още
Сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Македония в областта на търговския арбитраж
Покана за участие в Българо-йордански бизнес форум
Интересите на йорданската делегация са основно към българската хранително-вкусовата промишленост Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства
Документът е изготвен в съответствие с Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЕБВР потвърди прогнозите си за растежа на българската икономика за 2012 и 2013
България е единствената в региона на Югоизточна Европа, чиято прогноза не е променена спрямо предишния документ от юли 2012 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум ще съпътства срещата Европейски съюз – Египет
13 – 14 ноември 2012 г., Кайро Още