Брой 121 (1879), 27-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Седмица на бенефициентите на фонд „Научни изследвания”


Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) ще представи над 130 български научни проекта по време на мащабно отворено събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ от 1 до 5 юли в София. Представянето на проектите от области химически и селскостопански науки ще се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН на 3 юли (сряда) от 9:00 часа.

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) е основен национален инструмент за подпомагане на научни изследвания и стимулиране на млади учени чрез финансиране на проекти в различни научни направления. С тази своя функция той играе основна роля за развитието на науката в България.

В съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на комуникационната стратегия на ФНИ, Фондът организира събитие „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ в периода 1-5 юли 2019 г. в София. Целта на събитието е ръководителите на проекти от всички научни области, финансирани от ФНИ в конкурсната сесия за проекти за научни изследвания – 2017 г., да представят текущите резултати от изпълнението на първия етап на проекта. Представянията ще бъдат чрез 10 минутни доклади/презентации, последвани от 5 минути време за въпроси и дискусия.

С програмата в БАН може да се запознаете ТУК

Повече информация за представянето на резултатите от научната работа ще откриете на уебсайта на фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/938

 

„Седмица на бенефициентите на ФНИ“ –  локации и дати

Период на провеждане: 1-5 юли 2019 г., гр. София

 1 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Хуманитарни науки и Обществени науки

2 юли 2019 г., 09:00 до 17:40

Локация: Нова конферентна зала, II етаж, Северно крило, Ректорат на СУ

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Физически науки и Науки за Земята

3 юли 2019 г., 09:00 до 17:50

Локация:  Зала “Проф. Марин Дринов” (Голям Салон на БАН), ул. 15 ноември №1

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Химически науки и Селскостопански науки

4 юли 2019 г., 08:45 до 19:30

Локация:  Технически университет София (бул. Св. Кл. Охридски №8), Зала 2140 (бл. 2, ет. 1)

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Математически науки и информатика и Технически науки

5 юли 2019 г., 08:45 до 19:00

Локация: Aудитория 4, ет. 4, Медико-Биологичен Комплекс на Медицински факултет на Медицински университет, София (адрес: ул. Здраве № 2)

ПРОЕКТИ ОТ ОБЛАСТИ: Медицински  науки и  Биологически науки

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новоназначения български посланик в Индонезия
Обсъдиха се двустранните икономически отношения между България и Индонезия Още
Представиха новия инвестиционен план за Европа „#InvestEU“
Инициатива на Съвета по иновации при БТПП Още
Стартира обучителната програма за българските мениджъри и специалисти в град Фучжоу, Китай
Домакин е Центърът за обучение за чуждестранно икономическо сътрудничество на провинция Фуцзян Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
"Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" получи сертификат за инвестиция клас А
За проекта "Разширяване на център за съвместни услуги", който ще се реализира във Варна. Още
Одобрени са правилата за организацията и контрола по изпълнението на Националната рамка за инвестиции 2021 - 2030 г.
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
В националното законодателство ще бъдат въведени изисквания на европейска директива Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Правителството взе решение за одобряване и подписване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави-членки
Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа
За изграждане на уникално за региона високотехнологично съоръжение за туморна терапия... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Седмица на бенефициентите на фонд „Научни изследвания”
От 1 до 5 юли в София Още