Брой 121 (1879), 27-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа


Министерският съвет одобри проект на Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Предвижда се Меморандумът да бъде подписан през юли т. г., по време на срещата на върха в гр. Познан, Полша.

С неговото подписване ще бъде поставено началото на тригодишен подготвителен етап за изграждане на уникално за региона високо-технологично съоръжение за туморна терапия и биомедицински изследвания с протони и тежки йони от най-съвременен тип.

Част от целите на Института за устойчиви технологии в Югоизточна Европа са: обучение на специалисти, отговарящо на водещите световни стандарти и научно-образователен обмен; трансфер на високи технологии, създаване на изчислителна платформа за обработка с обемни бази данни; изграждане на мощни цифрови мрежи за клинични и научни цели и др. В дългосрочен план Институтът има потенциала да се развие като регионален научен център от най-високо научно ниво в Югоизточна Европа, с което да противодейства на тенденцията на загуба на високо-квалифицирани кадри.

По време на подготвителната фаза ще бъде проектиран дизайнът на изследователското съоръжение и ще бъде подготвен необходимият експертен капацитет от учени, инженери, медицински лица и технически персонал за осигуряване на работата на бъдещия Институт. Инфраструктурата ще бъде валоризирана и представена за включване към Пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури. Средствата за подготвителната фаза са от Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020. Очакват се допълнителни финансови средства за обучение и апаратура от Европейската организация за ядрени изследвания, Международната агенция за атомна енергия и Центъра за изследване на тежки йони в Дармщат, Германия.

С включването си в инициативата, осъществявана под наслова „наука за мир“, България, наравно с останалите страни в проекта, ще заяви своята воля за укрепване на взаимното сътрудничество към постигане на устойчиво социално-икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността на региона на Югоизточна Европа.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новоназначения български посланик в Индонезия
Обсъдиха се двустранните икономически отношения между България и Индонезия Още
Представиха новия инвестиционен план за Европа „#InvestEU“
Инициатива на Съвета по иновации при БТПП Още
Стартира обучителната програма за българските мениджъри и специалисти в град Фучжоу, Китай
Домакин е Центърът за обучение за чуждестранно икономическо сътрудничество на провинция Фуцзян Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
"Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" получи сертификат за инвестиция клас А
За проекта "Разширяване на център за съвместни услуги", който ще се реализира във Варна. Още
Одобрени са правилата за организацията и контрола по изпълнението на Националната рамка за инвестиции 2021 - 2030 г.
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
В националното законодателство ще бъдат въведени изисквания на европейска директива Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Правителството взе решение за одобряване и подписване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави-членки
Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа
За изграждане на уникално за региона високотехнологично съоръжение за туморна терапия... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Седмица на бенефициентите на фонд „Научни изследвания”
От 1 до 5 юли в София Още