Брой 121 (1879), 27-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

"Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" получи сертификат за инвестиция клас А


Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов връчи сертификат за инвестиция клас А на "Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" ЕООД за проекта "Разширяване на център за съвместни услуги", който ще се реализира в град Варна.

Борисов подчерта, че чрез инвестиционния проект се предвижда разширение на дейността на компанията и на мащаба на финансовия му център за споделени услуги. Размерът на инвестицията възлиза на обща стойност 4 200 753 лв. и ще бъдат разкрити нови 178 работни места.

Българско правителство работи много усилено за подобряване на инвестиционния климат, също така и за възможности за създаване на високо добавена стойност в секторите на услугите и производството. "България е фактор по три причини: финансова стабилност, подобряване на бизнес средата и създаване на устойчив икономически растеж," заяви Борисов.

Изключително положителен знак за развитието на икономиката на страната е увеличаването броя на новите проекти осъществявани в икономически дейности с висока добавена стойност и завършен цикъл на производство, поясни заместник-министърът на икономиката и добави, че това е пример за добрите възможности за инвестиции в България, оценени от местните и чуждестранни потенциални инвеститори.

"Компаниите които са се утвърдили в България продължават да реинвестират в голям обем, което се потвърждава от страна на Министерство на икономиката и от страна на международни камери," изтъкна Борисов и изрази своята благодарност към групата Кока-Кола, които имат нов проект в България за пореден път. По негови думи през първото полугодие на 2019 г. са издадени общо 18 сертификати, 15 проекта за клас А и 3 проекта клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите като от тях 8 проекта са във високотехнологични производства.

Общо 8 от 18 проекта са извън столицата, като от тях има 2 в общини с безработица над средната за страната, подчерта Борисов. Предвидените инвестиции възлизат на обща стойност 246.541 млн. лв. като се очаква разкриването на нови 2225 работни места и сертифицирането на нови 11 проекта.

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с новоназначения български посланик в Индонезия
Обсъдиха се двустранните икономически отношения между България и Индонезия Още
Представиха новия инвестиционен план за Европа „#InvestEU“
Инициатива на Съвета по иновации при БТПП Още
Стартира обучителната програма за българските мениджъри и специалисти в град Фучжоу, Китай
Домакин е Центърът за обучение за чуждестранно икономическо сътрудничество на провинция Фуцзян Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
"Koкa-Кола Юрпиън Партнерс Сървисис България" получи сертификат за инвестиция клас А
За проекта "Разширяване на център за съвместни услуги", който ще се реализира във Варна. Още
Одобрени са правилата за организацията и контрола по изпълнението на Националната рамка за инвестиции 2021 - 2030 г.
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрен е проект на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари
В националното законодателство ще бъдат въведени изисквания на европейска директива Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Правителството взе решение за одобряване и подписване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз и неговите държави-членки
Меморандум за провеждане на подготвителния етап за създаване на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа
За изграждане на уникално за региона високотехнологично съоръжение за туморна терапия... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Седмица на бенефициентите на фонд „Научни изследвания”
От 1 до 5 юли в София Още