Брой 104 (109), 31-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: Национални приоритети. Опитът на Полша”


На 5 юни 2012 г. от 09:30 ч. в аула „Максима" на Университета за национално и световно стопанство, София, ще се проведе Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: национални приоритети. Опитът на Полша". Събитието се организира от Посолството на Република Полша, министърa по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и Списание „Фондове, програми, проекти".

В програмата на Конференцията  ще вземат участие изявени експерти от Полша, които ще споделят опита на страната и научените уроци от използването на средствата от ЕС през призмата на полския опит. Гости на конференцията ще бъдат представители на правителството на България, посланиците на страните-членки на ЕС, народни представители, представители на неправителствените организации, общини, областни администрации и бизнес сектора.

Събитието е публично и отворено за посещение.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европалати: Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост
Подготвя се заседание на Европейския парламент на предприятията - 2012 Още
БТПП участва с информационен щанд в трудовата борса за абитуриенти в неравностойно положение
Сред предпочитаните от младите хора области са строителството, металургията, енергетиката, недвижимите имоти, комуникациите Още
БТПП е сред учредителите на Индустриален форум
Целта е да се помогне на индустрията при разработването на инвестиционни програми, базирани на нови технологии Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа
Целта е да се повиши защитата на инвеститорите, да се подобрят условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръча прекратяване на процедурата за прекомерен дефицит срещу България
Комисията представи пакет от препоръки за предприемането на бюджетни мерки и икономически реформи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: Национални приоритети. Опитът на Полша”