Брой 104 (109), 31-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП е сред учредителите на Индустриален форум


БТПП е сред учредителите на Индустриален форум. Палатата постави подписа си към Меморандум за сътрудничество при учредяването, което се проведе вчера в рамките на Десетата юбилейна международна изложба на отбранителна техника „Хемус-2012”.

На учредяването на Индустриалния форум присъстваха министърът на отбраната Аню Ангелов, както и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на вътрешните работи, на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“, фирми, бизнес организации, научни и изследователски центрове.

Целта на инициативата е да се създаде работещ механизъм за непрекъснат и интензивен диалог, обмен на информация и споделяне на експертиза между държавата, индустрията, научните и образователни среди. Индустриалният форум е първата конкретна стъпка към създаване на нова среда за функциониране и развитие на подписаната по-рано вчера, 30 май, от Министерския съвет Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

Задачата на форума е да се помогне на индустрията при разработването на инвестиционни програми, базирани на нови технологии. По този начин българските компании по-бързо ще се интегрират в европейския пазар и ще разширят достъпа си в страни извън ЕС. Повишаването на ефективността на разходите за отбрана е другият очакван резултат от работата на Индустриалния форум.

Учредителите на форума се обединиха около идеята, че стабилните партньорски отношения между държавата и отбранителната индустрия са важни за поддържането и изграждането на необходимите отбранителни способности. Индустриалният форум се създава и функционира на доброволен принцип, отворен за участие към всички представители от сектора за отбрана и сигурност – администрация, индустрия, научно-изследователски и браншови организации.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европалати: Бизнесът се нуждае от знания и финансиране, за да генерира растеж и заетост
Подготвя се заседание на Европейския парламент на предприятията - 2012 Още
БТПП участва с информационен щанд в трудовата борса за абитуриенти в неравностойно положение
Сред предпочитаните от младите хора области са строителството, металургията, енергетиката, недвижимите имоти, комуникациите Още
БТПП е сред учредителите на Индустриален форум
Целта е да се помогне на индустрията при разработването на инвестиционни програми, базирани на нови технологии Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа
Целта е да се повиши защитата на инвеститорите, да се подобрят условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръча прекратяване на процедурата за прекомерен дефицит срещу България
Комисията представи пакет от препоръки за предприемането на бюджетни мерки и икономически реформи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция на тема „Използване на средствата от ЕС: Национални приоритети. Опитът на Полша”