Брой 78 (2333), 22-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe


В периода 16-18 юни 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) организира работна среща, целта на която е да помогне за по-широкото и успешно участие на българските учени, научни организации, общините, държавни органи и други заинтересовани страни в Общата програмна инициатива JPI Urban Europe (JPI UE).

JPI Urban Europe е международна мрежа, обединяваща организации, финансиращи научните изследвания, за съвместна подкрепа за научните изследвания в европейските държави, насочени към различните аспекти на устойчивото градско развитие. В рамките на международната мрежа се организират конкурси за финансиране на научни проекти, които да допринесат за това европейските градове да бъдат по-удобни за живеене, жизнени и достъпни, функциониращи екологично и осигуряващи възможности за развитие на културата, образованието и икономиката.

В работната среща ще участват представители на комитета за управление на JPI Urban Europe, както и учени от чужбина, работещи по проекти, финансирани в рамките на инициативата. Работният език на срещата ще бъде английски.

Програмата предвижда обща част за всички участници на 16-ти и 17-ти юни, а на 18-ти се предвижда представяне пред учените, участващи в работната среща,  на различни възможности за финансиране на научни изследвания. Мястото на провеждане ще бъде уточнено до средата на месец май, в зависимост от броя участници и актуалните епидемични условия. За участниците от други населени места, ФНИ би могъл да осигури настаняване (1 или 2 нощувки), както и обяд и вечеря за всички одобрени участници за целия период на работна среща. Участниците сами следва да покрият разходите си за транспорт.

Ако желаете да участвате в работната среща е необходимо да попълните онлайн заявка за участие на адреса по-долу. До една седмица след изтичане на срока за регистрация, вашата регистрация ще бъде потвърдена по ел. поща. В програмата на работната среща е предвидена възможност за кратки (10 мин.) презентации на участниците – учени, представители на общини или други заинтересовани страни. Презентациите следва да показват опит и дейности, включващи приложението на научни изследвания към проблеми на градското развитие. Ако желаете да предложите презентация, е необходимо да попълните заглавието на презентацията в предвиденото поле в Заявката за участие и да изпратите кратко резюме (до половин страница) в pdf формат по електронна поща до следния адрес: Press_FNI@mon.bg.

Резюметата ще бъдат използвани за определяне, кои от презентациите да бъдат включени в програмата на работна среща и няма да бъдат публикувани. Всички презентации по време на събитието ще бъдат записани, при съгласие на представящия, и ще бъдат достъпни онлайн през интернет страницата на ФНИ след края на работната среща за всички, които нямат възможност да вземат участие в срещата.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати на среща в Народното събрание за обсъждане на Националния план за възстановяване и устойчивост
„Дени Трейд“ ЕООД разширява своя бизнес и предлага качествени продукти на съседни балкански страни
Дружеството представи плановете си за изграждане на дългосрочни търговски отношения с партньори от региона Още
GS1 HEALTHCARE онлайн среща на високо равнище
Споделяне на опит при създаване на сигурна и оптимизирана верига за доставки в условията на пандемия Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
EXPO1 – обучителната програма на Еxport Hub Bulgaria, приключи със специално събитие
15-те компании – участници в програмата, съвместно със своите ментори споделиха напредъка Още
Икономическият и социален съвет отбеляза 20 години от обнародването на Закона за ИСС
Поставил началото на диалога с организираното гражданско общество у нас Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Свързани основно с използването на националната платформа за електронно възлагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага нови правила и действия във връзка с изкуствения интелект
Пропорционалните и гъвкави правила ще обхванат специфичните рискове, които възникват при системите с ИИ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe
16-18 юни 2021 г. Още