Брой 78 (2333), 22-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

GS1 HEALTHCARE онлайн среща на високо равнище


На 20 април 2021г. започна втората онлайн среща на високо равнище GS1 HEALTHCARE SUMMIT 2021.

Събитието, организирано от Международната организация GS1, има за цел да обедини заинтересованите страни в здравеопазването от цял свят, да споделят своя ценен опит при създаване на сигурна и оптимизирана верига за доставки в условията на пандемия.

През първия ден на срещата опита си споделиха:

   Тайланд – д-р  Duangpun Kritchanchai - Director Centre of Logistics Management and Healthcare Supply Chain, Mahidol University, Thailand
След като на национално ниво се налага реинженеринг на здравната система, в Тайланд се стига до решение за изграждане на система за проследимост, базирана на GTIN (Глобален номер на търговска единица). Работи се върху внедряване на уеб базирана здравна система, EDI (Electronic Data Interchange – стандарт на GS1 за електронен обмен на данни) за GPO (Group Purchasing Organisations), за търговците и болниците, създаване на e-health инфраструктура, Data governance Centre, Big Data. В резултат към момента е създадена централизирана база данни за non-pharma продукти за COVID-19.

    Нигерия – г-жа Christianah Mojisola Adeyeye, NAFDAC – National Agency for Food and Drug Administration and Control, регулира и контролира производството, вноса, износа, дистрибуцията, рекламата, продажбата и използването на лекарствата, козметиката, химикалите, детергентите, мед.изделия и пакетираната вода.
През юни 2019 г. NAFDAC, USAID и Federal Ministry of Health излизат с решение за за внедряването на фармацевтична проследимост (със срок за изпълнение 5 години), чрез използването на международни стандарти. 25 африкански регулатора и 6 здравно финансови и донорски организации подписват документа „Call to action“ и приемането на глобални стандарти за проследимост.
Днес Националната агенция за контрол на храните и лекарствата на Нигерия се подготвя за подписването на Меморандум за сътрудничество с GS1. Създаден е ръководен съвет за проследимост към NAFDAC, който вече функционира.
NAFDAC стартира пилотен проект с GS1, който включва проследимост на ваксините за COVID-19.  В 36 щата, за над 400 национални, щатски и локални правителствени складове са определени GLN номера (глобални номера за локации). Сканирането на кодовете се осъществява в 34 щатски складове със специална температура на съхранение. Събраните данни се анализират в хода на проекта.   

    USA – г-н Hans von Steiger, Director / Group Leader, Pfizer
Фармацевтичния гигант Pfizer от години използва няколко от стандартите на GS1. Не само идентификацията на лекарствата и ваксините се случва по стандарт на GS1, но централизираната им система за проследимост е базирана на друг GS1 стандарт, а именно EDI (Electronic Data Interchange). Чрез електронния обмен на данни, Pfizer обменя информация за доставки, фактури, опаковъчни листи, фактури и други документи по сигурен, стандартизиран електронен път.

   Швейцария, г-жа Tatiana Kinyapina, Roche Diagnostics.
Като лидер в диагностиката и фармацевтиката швейцарската компания Roche непрестанно се възползва от преимуществата, които стандартите GS1 осигуряват. С GTIN (Глобален номер на търговска единица) са снабдени почти всички консумативи. От 2018 година компанията внедрява и GDSN – глобалната мрежа за синхронизация на данни. Roche използва GDSN в ежедневната си работа с клиенти най-вече при поръчки, при търгове, договори с клиенти. Това глобално решение, Roche Diagnostics предлага като услуга за множеството си филиали.

Това което GDSN предлага за всички свързани с мрежата страни е:  информация за продукта при поискване – точна, защитена, точно на време, автоматизирана и с намалени оперативни разходи.

Използването на международните стандарти GS1 позволява навременна проследимост, прозрачност и сведени до минимум грешки по веригата на доставки на фармацевтични продукти. Навременното внедряване на стандартите GS1 е от ключово значение за бързина, ефективност и удовлетвореност на заинтересованите страни в сектор здравеопазването, както и във всички останали индустриални сектори.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати на среща в Народното събрание за обсъждане на Националния план за възстановяване и устойчивост
„Дени Трейд“ ЕООД разширява своя бизнес и предлага качествени продукти на съседни балкански страни
Дружеството представи плановете си за изграждане на дългосрочни търговски отношения с партньори от региона Още
GS1 HEALTHCARE онлайн среща на високо равнище
Споделяне на опит при създаване на сигурна и оптимизирана верига за доставки в условията на пандемия Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
EXPO1 – обучителната програма на Еxport Hub Bulgaria, приключи със специално събитие
15-те компании – участници в програмата, съвместно със своите ментори споделиха напредъка Още
Икономическият и социален съвет отбеляза 20 години от обнародването на Закона за ИСС
Поставил началото на диалога с организираното гражданско общество у нас Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Свързани основно с използването на националната платформа за електронно възлагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага нови правила и действия във връзка с изкуствения интелект
Пропорционалните и гъвкави правила ще обхванат специфичните рискове, които възникват при системите с ИИ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe
16-18 юни 2021 г. Още