Брой 78 (2333), 22-04-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Икономическият и социален съвет отбеляза 20 години от обнародването на Закона за ИСС


С видеоконферентна среща на тема „20 години Закон за Икономическия и социален съвет на Република България – равносметка и перспективи“ бе отбелязана 20 годишнината от приемането и обнародването на този закон, който поставя началото на диалога с организираното гражданско общество у нас.

В срещата участваха, освен членовете на ИСС, общественици, които имат принос в създаването на закона. Сред тях бяха Иван Нейков – министър на труда и социалната политика (1997 – 2001г.), Светлана Дянкова - председател на Комисията по социална политика в 38 – то НС,   членовете на работната група по подготовка на Закона за ИСС Чавдар Христов, Владимир Бояджиев, Валентина Зартова, Емил Мирославов, както и първият председател на ИСС проф. Лалко Дулевски (2003 – 2020 г.).

Икономическият и социален съвет (ИСС) е “гражданският парламент” на България. Той обединява различни организации на гражданското общество у нас с общи интереси. От самото си създаване съветът е мостът между гражданите и властта Това е “консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социалното развитие” - така приетият от Народното събрание през април 2001 г. Закон за Икономическия и социален съвет регламентира неговия статут.

По време на дискусията председателят на ИСС Зорница Русинова заяви, че идеята на форума е не само да се върнем 20 години назад и да направим равносметка на свършеното до момента, но и да се очертаят перспективите и възможностите за по-силната роля и значимост на съвета като консултативен орган.

Пламен Димитров заместник-председател на ИСС припомни историята и пътя на създаването на закона. Димитров ясно очерта разликите между гражданския и социалния диалог, които според него трябва да работят съвместно и независимо един от друг.

Иван Нейков един от създателите на закона заяви, че преди 20 години никак не е било лесно да бъдат убедени изпълнителната и законодателна власт в необходимостта от създаването на ИСС. Нейков определи сегашния момент като крайно подходящ, предвид новия парламент, за да бъде засилена ролята на ИСС, една от които той определи като „просветителска.“

Поздравителен адрес към участниците във форума изпрати председателят на 45-тото Народно Събрание Ива Митева.

В дискусията за равносметката и перспективите за ИСС всички се обединиха около заключението, че законът и практическото му приложение е дал възможност ИСС да се утвърди като орган, който изразява волята на организираното гражданско общество. За изминалите години ИСС е приел 130 акта – становища, резолюции и анализи, с които е изпълнявал функциите си на консултативен орган, подчерта председателят на ИСС Зорница Русинова. Тя отбеляза също така, че законът е създал модерна европейска институция, която вече е добре позната и на европейските институции.

Законът е добре работещ, устойчив, но трябва да се потърси по-добър баланс между възлагането на теми за изразяване на позиции от страна на ИСС и възприемането на тези позиции от страна на институциите на държавната власт, констатираха от ИСС. Да се повиши ролята на ИСС в процеса на вземане на управленски решения означава да се повиши нивото и качеството на демократизацията на обществото, заключиха участниците в дискусията.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати на среща в Народното събрание за обсъждане на Националния план за възстановяване и устойчивост
„Дени Трейд“ ЕООД разширява своя бизнес и предлага качествени продукти на съседни балкански страни
Дружеството представи плановете си за изграждане на дългосрочни търговски отношения с партньори от региона Още
GS1 HEALTHCARE онлайн среща на високо равнище
Споделяне на опит при създаване на сигурна и оптимизирана верига за доставки в условията на пандемия Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
EXPO1 – обучителната програма на Еxport Hub Bulgaria, приключи със специално събитие
15-те компании – участници в програмата, съвместно със своите ментори споделиха напредъка Още
Икономическият и социален съвет отбеляза 20 години от обнародването на Закона за ИСС
Поставил началото на диалога с организираното гражданско общество у нас Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Приети са промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Свързани основно с използването на националната платформа за електронно възлагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага нови правила и действия във връзка с изкуствения интелект
Пропорционалните и гъвкави правила ще обхванат специфичните рискове, които възникват при системите с ИИ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Фонд „Научни изследвания“ организира международна работна среща в рамките на JPI Urban Europe
16-18 юни 2021 г. Още