Брой 100 (105), 23-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международен икономически форум „Марица”, 6 – 7 юни 2012 г., Пловдив


Петото издание на Международен икономически форум „Марица" ще се проведе на 6 и 7 юни 2012 г в Конгресния център на Международен панаир Пловдив. Основен организатор е Български икономически форум.

Събитието е насочено към:

 • Представители на български фирми, асоциации на чуждестранния бизнес и финансови институции;
 • Представители на местната администрация и бизнеса от района на Пловдив, София, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Смолян;
 • Кметове, бизнес организации и фирми от пограничните райони на Гърция и Турция;
 • Ресорни министри и заместник-министри, областни управители;

Дискусиите ще се съсредоточат върху следните теми:

 • Регионално развитие на Южен-централен район (ЮЦР), проекти, планове  и възможности за реализиране за Планов период 2014-2020 г.;
 • Преки чуждестранни инвестиции - законова рамка, добри практики, алтернативни форми на финансиране;
 • Енергийна ефективност, ВЕЦ, инвестиции в иновативни производства;
 • Възможности за инвестиции в общините.  ОУП, индустриални зони, зони за отдих;
 • Машиностроене - секторът с бъдеще в ЮЦР;
 • Земеделие, хранителна и преработвателна промишленост - проекти и перспективи;
 • Тракийски туристически регион - новите перспективи.

Цел на събитието:

 • Да осигури широка платформа за осъществяване на открит диалог относно предизвикателствата и перспективите за развитие на региона
 • Да допринесе за подобряването инвестиционния климат в региона
 • Да предостави възможност за представяне на нови проекти и обмяна на добри практики
 • Да спомогне за създаването на нови бизнес контакти и партньорства.

Програмата на форума и регистрационен формуляр можете да изтеглите от сайта на организаторите: http://www.forum-maritsa.org/

За допълнителна информация:
Български икономически форум
тел.: 02/ 951 52 59, факс.: 953 29 24, e-mail: registration@biforum.org
www.biforum.org

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Агенция Fitch се запозна с очакванията на членовете на БТПП за стопанската конюнктура в страната
Обсъдени бяха области на бъдещо сътрудничество между Агенцията и БТПП Още
Среща с новия посланик на България в Бразилия
Обсъдени бяха възможности за увеличаване на българския износ Още
БТПП ВИ ПОЗДРАВЯВА СЪС СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК 24 МАЙ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад на АДФИ: открити са нарушения в 60% от обществените поръчки у нас
Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки остава високо рискова Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Стартира процесът за преместване на държавни административни структури извън столицата
Подготвя се дългосрочен план, свързани с деконцентрация на структури на държавната администрация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар
Приета е стратегическата визия за политиката на ЕС за защита на потребителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен икономически форум „Марица”, 6 – 7 юни 2012 г., Пловдив
Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC