Брой 100 (105), 23-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Стартира процесът за преместване на държавни административни структури извън столицата

Правителството прие днес, 23 май, доклад на министъра по управление на средствата от Европейския съюз за предимствата, недостатъците и възможностите, които предлага извеждането на част от държавните административни структури извън столицата и реши процесът да стартира с преместването в Пловдив на дирекциите в МИЕТ, отговарящи за туризма, и в Бургас – на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Преместването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще улесни достъпа на потребителите, които в основната си част са концентрирани в този регион, до услугите на агенцията. Ситуирането на ИАРА извън столицата ще подобри управлението на средствата по Оперативна програма „Рибарство” и ще ускори разработването и изпълнението на проекти за инвестиции в сектора, ще подпомогне голяма част от рибарството и свързаните с него производства и решаването на проблемите на място, ще съдейства за увеличаване на усвоените средства за инфраструктура, за стартиране на нови производства, регистрация на търговски марки и закупуване и ремонт на риболовни уреди.

Преместването на дирекциите „Туристическа политика” и „Маркетинг, реклама и информация в туризма” се прави с промени в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Те влизат в сила от 1 септември 2012 г. Времето до тогава ще се използва за техническо и ресурсно осигуряване на изпълняваните от двете дирекции функции. В София ще остане само Националният туристически информационен център, чиято дейност ще бъде осигурена с трима служители. Това се налага за поддържане на добра комуникация с международни туристически организации като Световната организация по туризъм, Европейската туристическа комисия и други, както и за подпомагане изпълнението на ангажиментите на страната по над 50 сключени междуправителствени споразумения в областта на туризма.

"Развитието на алтернативни форми на туризъм е приоритет за нашето правителство, а Пловдив и регионът са богато средище както на културно-исторически паметници, така и на множество СПА курорти", каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

По силата на приетото решение до ноември 2012 г. министърът по управление на средствата от ЕС следва да изготви предложение кои реформи, свързани с деконцентрация на структури на държавната администрация в дългосрочен план, биха могли да се финансират със средства от Европейския съюз.

НОВИНИ ОТ БТПП
Агенция Fitch се запозна с очакванията на членовете на БТПП за стопанската конюнктура в страната
Обсъдени бяха области на бъдещо сътрудничество между Агенцията и БТПП Още
Среща с новия посланик на България в Бразилия
Обсъдени бяха възможности за увеличаване на българския износ Още
БТПП ВИ ПОЗДРАВЯВА СЪС СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК 24 МАЙ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад на АДФИ: открити са нарушения в 60% от обществените поръчки у нас
Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки остава високо рискова Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Стартира процесът за преместване на държавни административни структури извън столицата
Подготвя се дългосрочен план, свързани с деконцентрация на структури на държавната администрация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар
Приета е стратегическата визия за политиката на ЕС за защита на потребителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен икономически форум „Марица”, 6 – 7 юни 2012 г., Пловдив
Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC