Брой 100 (105), 23-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
e-mail: een@bcci.bg
тел.: (02) 981 10 99, 980 21 89

23.05.12.01 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, специализирана във вноса и дистрибуцията на замразени продукти от птиче месо и замразена риба, търси сътрудничество с производители и продавачи на едро на тези продукти.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.02 РУМЪНИЯ
Румънска фирма, специализирана в търговията с орехови ядки и тиквени семки, търси агенти, представители и дистрибутори.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.03 РУМЪНИЯ
Румънска фирма за текстил, предоставяща подизпълнение на производители на дрехи и домашен текстил, предлага услугите си на производители на текстил и мебели.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.04 ПОЛША
Полско семейно предприятие в сферата на строителната индустрия - управление на недвижими имоти (закупуване на земя, финансиране на сделки за недвижими имоти, строителство, създаване, проектиране, контрол на строителния процес), доставя строителни материали на местния пазар и търси партньори за джойнт венчър, съвместно финансиране на проекти и предлага подизпълнение на чуждестранни инвеститори.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.05 ПОЛША
Полско предприятие с 29-годишен опит, предоставя интегрирани услуги за сложни строежи, реновиране и поддръжка на промишлени сгради. Предприятието предлага подизпълнение и търси партньори.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.06 ПОЛША
Полско предприятие се фокусира върху предоставянето на научноизследователски услуги в сферата на метрологията (сензорни решения), софтуерен инженеринг, оптимизация на операционните системи, интегрирани системи за промишлено приложение и решения за безжичен трансфер на данни. Предложението включва поддръжка и дефиниране на проблема, проектиране на решение и прототипи, тестване и трансфер на данни. Предприятието предлага подизпълнение и се интересува от дългосрочно партньорство.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.07 ПОЛША
Елегантен бутиков апарт-хотел в центъра на Краков (Полша) предлага апартаменти под наем за краткосрочно и средносрочно ползване и допълнителни услуги като обиколки с екскурзовод, и търси туристически агенции, с които да установи дългосрочно партньорство.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.08 ДАНИЯ
Датска фирма, специализирана в дизайна и продажбите на дизайнерски продукти: бижута, аксесоари, мебели, интериорен дизайн, осветителни тела, лампи, декорации за дома и иновативни ежедневни решения, предлага услугите си като агент на скандинавския пазар - търговец на едро / дистрибутор или друг взаимно изгоден начин. Партньорите могат да бъдат производители на дизайнерски продукти или дистрибутори на дизайнерски продукти.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.09 ПОЛША
Малка полска рекламна агенция, специализирана в дизайна на печатни издания, осигурява услуги за цялостен печат. Агенцията също така предлага вътрешно и външно брандиране и предлага услугите си и подизпълнение на международни бизнес партньори.
Валидна до: 23/05/2013

23.05.12.10 РУМЪНИЯ
Румънски производител на метални пристройки за антени на мобилната телефония и стълбове за високо напрежение на електроенергийните дружества, търси посредници, за да разшири международните си пазари, или производители, които желаят да използват по-добре производсвените си мощности или да диверсифицират продукцията си.
Валидна до: 23/05/2013

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Агенция Fitch се запозна с очакванията на членовете на БТПП за стопанската конюнктура в страната
Обсъдени бяха области на бъдещо сътрудничество между Агенцията и БТПП Още
Среща с новия посланик на България в Бразилия
Обсъдени бяха възможности за увеличаване на българския износ Още
БТПП ВИ ПОЗДРАВЯВА СЪС СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК 24 МАЙ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доклад на АДФИ: открити са нарушения в 60% от обществените поръчки у нас
Резултатите от инспекционната дейност показват, че областта на обществените поръчки остава високо рискова Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Стартира процесът за преместване на държавни административни структури извън столицата
Подготвя се дългосрочен план, свързани с деконцентрация на структури на държавната администрация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нова Европейска програма за потребителите – насърчаване на доверието и растежа чрез поставяне на потребителите в основата на единния пазар
Приета е стратегическата визия за политиката на ЕС за защита на потребителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен икономически форум „Марица”, 6 – 7 юни 2012 г., Пловдив
Дискусионни форуми, изложение и среща на високо ниво в рамките на генералните асамблеи на CEN и CENELEC