Брой 178 (183), 14-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Евразийски Ивент Форум, Санкт Петербург, Руска Федерация


Търговско-промишлената палата на Руската Федерация, партньор на БТПП, съобщава, че в периода 23 – 25 януари 2013 г. в гр. Санкт Петербург, Руска Федерация, ще се проведе Евразийския Ивент Форум.

Форумът е място за осъществяване на професионален диалог между бизнес средите в Санкт Петербург и региона, Русия и международните партньори, участващи във форума, даващ възможност да се установят устойчиви международни бизнес контакти, да се обмени  ценен опит, както и възможност за привличане на чуждестранни инвестиции в страната.

Форумът позволява да се получи актуална информация за състоянието и перспективите за развитието на конгресно-изложбената дейност. Международни участници във форума ще са представители на световни компании за организиране на международни промоционални прояви като Messe Frankfurt, UBM, Messe Düsseldorf, Fiera Milano, Deutshe Messe, ITE Group, UFI и др.

Допълнителна информация за Евразийския Ивент Форум в Санкт Петербург може да бъде намерена на интернет адрес: http://euras-forum.com.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската среща на МОР: Необходимо е по-задълбочено провеждане на реформите
Председателят на Палатата представи позицията на БТПП и коментира реалното икономическо състояние на страната ни Още
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Присъединете се към нощта на учените и покажете популярно постиженията си - 28 септември, София
Евразийски Ивент Форум, Санкт Петербург, Руска Федерация
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Зърнен бюлетин на ИПИ за септември: Цените остават на високи нива
При царевицата се наблюдава известно свиване на търсенето, особено от производителите на етанол Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за виното и спиртните напитки - в сила от 16 септември
Законът е изцяло хармонизиран с правото на Европейския съюз Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Син растеж“: EК представя перспективите за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването
Крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство