Брой 178 (183), 14-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европейската среща на МОР: Необходимо е по-задълбочено провеждане на реформите


Днес на Европейска среща на Международната организация на работодателите (МОР) в Брюксел председателят на БТПП Цветан Симеонов, заедно с представители на работодателски организации от Полша, Португалия и Гърция, участва в панел „Отговор на кризата: Процесите на реформа в държавите-членки”. Председателят на Палатата представи позицията на БТПП и коментира реалното икономическо състояние на България и резултатите от проучване за мястото на страната в международните класации.

Цветан Симеонов очерта външните фактори, които влияят на българската икономика -  забавянето на икономическия растеж, в голяма степен повлиян от световните пазари; несигурността в цените на горивата; дълговата криза на наши международни търговски партньори; спад в притока на чуждестранни инвестиции. Като вътрешни фактори бяха очертани: административна намеса при определяне на разходите за труд; слабости в административното обслужване  (според Доклада на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност страната ни най-слабо се представя в областта "Институции"); забавяне възстановяването на ДДС, забавяне на съдебните производства. Отбелязана беше положителната роля на въведения през 1997 г. Валутен борд в България. Сред положителните фактори той изтъкна: възможностите на Арбитражния съд към БТПП; решителните действия на Конституционния съд; ограничаване на срока за погасяване на задължения на държавата към бизнеса.

В изказването си председателят на Палатата представи направените по-рано препоръки към правителството на България: да се запазят нивата на корпоративния данък и да не се допуска увеличението им под външно влияние; да се ускори възстановяването на ДДС; да продължи намаляването броя на регулаторните режими; да се разшири броят на електронните услуги от държавните и общински институции, включително подаване и отчитане на документите по европейските проекти по електронен път; да се намалят административните такси; да се опростят процедурите по оперативните програми на ЕС; противопоставяне срещу корупцията; да се премахне административното увеличение на Минималните осигурителни доходи (МОД) в браншове, за които няма постигнати споразумения.

Препоръките към ЕС, които Цветан Симеонов посочи, са: да не се толерират държавите, които не спазват финансовата дисциплина; да не се настоява за уеднаквяване на корпоративните данъци, или да се налагат нови данъци (като например върху финансовите транзакции); да се оптимизира администрацията в ЕС и, ако може, да се съкрати.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската среща на МОР: Необходимо е по-задълбочено провеждане на реформите
Председателят на Палатата представи позицията на БТПП и коментира реалното икономическо състояние на страната ни Още
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Присъединете се към нощта на учените и покажете популярно постиженията си - 28 септември, София
Евразийски Ивент Форум, Санкт Петербург, Руска Федерация
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Зърнен бюлетин на ИПИ за септември: Цените остават на високи нива
При царевицата се наблюдава известно свиване на търсенето, особено от производителите на етанол Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за виното и спиртните напитки - в сила от 16 септември
Законът е изцяло хармонизиран с правото на Европейския съюз Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Син растеж“: EК представя перспективите за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването
Крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство