Брой 178 (183), 14-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Новият Закон за виното и спиртните напитки - в сила от 16 септември


От 16.09.2012 г. влиза в сила новият Закон за виното и спиртните напитки (ЗВСН), обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г.

Законът е изцяло хармонизиран с правото на Европейския съюз, като регулира цялата материя, досега регламентирана и в подзаконови нормативни актове.

  • Класифицират се и се определят:спиртна напитка, етилов алкохол и дестилат от земеделски произход
  • Изброяват категориите спиртни напитки
  • Изписани са императивни разпоредби, свързани с производството и предлагането на безопасни спиртни напитки
  • Разписани са правилата за производство, суровините за тях и изискванията за традиционни български напитки
  • Включени са текстове, регулиращи вноса и износа на спиртни напитки в трети страни
  • Поддържа се регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртните напитки
  • Регистърът, необходимите нормативни документи и формуляри, може да откриете на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската среща на МОР: Необходимо е по-задълбочено провеждане на реформите
Председателят на Палатата представи позицията на БТПП и коментира реалното икономическо състояние на страната ни Още
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Присъединете се към нощта на учените и покажете популярно постиженията си - 28 септември, София
Евразийски Ивент Форум, Санкт Петербург, Руска Федерация
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Зърнен бюлетин на ИПИ за септември: Цените остават на високи нива
При царевицата се наблюдава известно свиване на търсенето, особено от производителите на етанол Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за виното и спиртните напитки - в сила от 16 септември
Законът е изцяло хармонизиран с правото на Европейския съюз Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Син растеж“: EК представя перспективите за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването
Крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство