Брой 178 (183), 14-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА

Зърнен бюлетин на ИПИ за септември: Цените остават на високи нива


Днес Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува най-новия брой на своя месечен Зърнен бюлетин. Основните акценти в публикацията са:

  • Цените на основните зърнени култури очаквано се задържаха на високи нива през изминалия месец. От друга страна обаче, специално при царевицата се наблюдава известно свиване на търсенето, особено от производителите на етанол. Ако не се появят нови притеснителни данни за реколтата в САЩ, очакванията са декемврийските контракти да се понижат допълнително с 10-20 цента за бушел.
  • На фона на царевицата, пшеницата се оказа по-стабилна. Ново поскъпване при нея в края на тази и началото на следващата година е възможно с оглед неблагоприятните данни за световния баланс. Оценките към септември показват намаляване на крайните запаси с близо 22 млн. тона през пазарната 2012/13 г., а прогнозите на USDA за реколтата в Австралия са по-скоро в сферата на добрите пожелания, отколкото на реалностите.
  • Възможно е Русия да не е в състояние да изнася жито от новата реколта към края на тази година, което със сигурност ще повиши цените в черноморския регион. В по-далечна перспектива цените на зърното в региона ще бъдат доминирани още по-силно от Русия и Украйна, ако идеята за Черноморски зърнен борд бъде осъществена.
  • В България прибирането на царевицата е в разгара си. Добивите в отделните райoни на страната варират между 3,5 и 6 тона на ха. Изкупната цена е окoло 450 лв./тон. Слънчогледът е прибран в по-голямата си част при средни добиви вариращи от 1,1 тона (Видинско) до 2,5-3 тона/ха в Добруджа.
  • Подготовката за есенната сеитба е поставена в много трудни условия. Земята е суха, на почвата липсва необходимата влажност и дълбока оран не е възможна. На места сеитбата вече е започнала въпреки неблагоприятните условия. Наблюденията показват, че през тазгодишната есенна кампания площите с рапица ще бъдат по-малко от миналата.

Пълният бюлетин може да изтеглите оттук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Европейската среща на МОР: Необходимо е по-задълбочено провеждане на реформите
Председателят на Палатата представи позицията на БТПП и коментира реалното икономическо състояние на страната ни Още
Нови членове на БТПП
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Присъединете се към нощта на учените и покажете популярно постиженията си - 28 септември, София
Евразийски Ивент Форум, Санкт Петербург, Руска Федерация
ПАЗАРНА КОНЮНКТУРА
Зърнен бюлетин на ИПИ за септември: Цените остават на високи нива
При царевицата се наблюдава известно свиване на търсенето, особено от производителите на етанол Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за виното и спиртните напитки - в сила от 16 септември
Законът е изцяло хармонизиран с правото на Европейския съюз Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
„Син растеж“: EК представя перспективите за устойчив растеж, създаван от морския сектор и сектора на мореплаването
Крайбрежният и морският туризъм е най-големият свързан с морето сектор по брутна добавена стойност и заетост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство