Назад

Обучение на тема „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”


Българският институт за стандартизация организира обучение на тема „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и ISO 39001”, което ще се проведе онлайн на 08 юни 2022 г.

Участниците в уебинара ще бъдат запознати с принципите на „Визия нула“, с най-добрите световни практики в областта на безопасността на движението по пътищата, както и с изискванията на БДС ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на движение по пътищата“.

Преминалите обучението ще могат да дефинират видовете рискови събития, касаещи безопасността на движението по пътищата (БДП); да систематизират информацията, касаеща определяне на риск от ПТП, присъщ на дейността на организацията, в която работят; да планират мерки и коригиращи действия за подобряване на БДП в тяхната организация.

Лектор ще бъде д-р Милен Марков, член на БИС/ТК 97 Интелигентни транспортни системи, държавен експерт в Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“ на ДАБДП.

Такса за участие:                                                                 162.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация:   138.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС:                                                             138.00 лв. с ДДС.

На участниците в уебинара ще бъдат издадени сертификати за участие и на посочения от тях в регистрационната карта имейл ще бъде изпратена презентацията от уебинара.

Желаещите да участват в уебинара е необходимо да попълнят и изпратят регистрационната карта на посочения в нея имейл адрес и да заплатят таксата участие най-късно до 15.00 ч. на 07.06.2021 г.

Записалите се за участие ще получат имейл с линк и парола за уебинара, както и допълнителни указания.

За повече информация: Силвия Тодорова, тел. 02 8174 505; 0877 914 827, ел. поща: silvia.todorova@bds-bg.org  

 Програма

 Регистрационна карта