Назад

Русенско присъствие в директорския борд на най-голямата европейска общност за подкрепа на иновации


На провелия се в Брюксел годишен Конгрес на European Business and Innovation Centre Network (EBN), изпълнителният директор на РТИК Милен Добрев бе преизбран като член на Борда на Директорите. В това си качество той отново ще бъде представител за България в най-голямата общност за подкрепа на иновации, технологичен трансфер и инкубиране на стартиращи бизнеси. 

Самата мрежа се състои от над 110 официално сертифицирани EU|BIC (между които и БИЦ Инобридж-Русе) и над 30 асоциирани членове, подкрепящи 20 000+ иновативни компании в повече от 35 държави с една  обединяваща цел: да стимулират по-добро благосъстояние чрез предприемачески иновации. Покривайки пълния спектър от иновационни сектори и подпомагайки непрекъснато подобрение и по-голямо въздействие, общността на EU|BIC работи за зелено, дигитално и справедливо общество и създаване на висококачествени и устойчиви работни места. 

"Инобридж“ все още е единственият бизнес иновационен център за България, официално акредитиран от EBN (www.ebn.eu). Инициативата стартира като част от проект на Русенска търговско-индустриална камара, който впоследствие прераства в самостоятелна организация. Това е и поредното признание за Русенската камара, която през 2022 г. навърши 132 години от своето създаване.