Назад

Европалати подготвя няколко големи събития до края на 2023 г.


Владимир Длоухи информира за предстоящия Европейски парламент на предприятията

По време на заседание на Борда на директорите на Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/, проведено в петък, стана ясно, че организацията подготвя няколко ключови международни събития тази година.

През месец юни ще се проведе Общо събрание на Европалати в Женева /20 юни/, а непосредствено след него е Световният конгрес на търговските палати /21-23 юни/, на който европейската организация е стратегически партньор и ще има специален панел. В събитието ще участват представители на търговски палати от над 100 страни. Това е един ценен и динамичен форум, подпомагащ обмена на идеи и добри практики в света на бизнеса и бизнес организациите, който съществува от 1999 г.

В рамките на Борда на директорите на Европалати наскоро избраният председател Владимир Длоухи сподели информация и за предстоящия Европейски парламент на предприятията – най-голямото събитие на ниво ЕС, предназначено за предприемачи. Над 700 ще бъдат участниците тази година, от 43 страни, които ще влязат в ролята на членове на Европейския парламент /ЕП/ за един ден, обсъждайки и гласувайки по най-важните за бизнеса теми. Участват бизнесмени от всички страни – членки, като броят им е пропорционален на броя на членовете на ЕП по държави. По традиция събитието се провежда в заседателната зала на ЕП.

Темите тази година се основават на допирните точки в приоритетите за 2023 г. на Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС 2023 и Европалати. Те включват енергетика, умения и търговия. Програмата на Европейския парламент на предприятията е изградена върху тези области.

Желаещите да участват в Европейския парламент на предприятията от България могат да заявят интереса си в БТПП, дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, тел.: 02 8117 489, e-mail: g.dimitrova@bcci.bg.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в заседанието на Борда на директорите на Европалати и обсъди с колегите си въпроси за развитието на организацията по темите: бюджет и финанси, подготовка на препоръки към новия мандат на ЕП /2024-2029/, комуникационна стратегия, както и обявяването на нов председател на Комитета за устойчивост на асоциацията - Мариса Ксуереб от ТПП Малта.

По време на заседанието бе обявено и подготвянето на мисия от представители на ръководството на Европалати за посещение в Украйна по покана на Украинската ТПП.