Назад

Общо събрание на Асоциация на месопреработвателите в България


През тази година се навършват 70 години от създаването на Висшия институт по хранително-вкусова промишленост, понастоящем Университет по хранителни технологии (УХТ) - гр. Пловдив.

Управителният съвет на Асоциация на месопреработвателите в България (АМБ) прие предложението на проф. дтн инж. Стефан Драгоев, ръководител катедра "Технология на месото и рибата", УХТ да бъдe домакин на Годишното общо отчетно събрание на Асоциация на месопреработвателите в България на 9 юни 2023 г. от 12.00 часа.

След приключване на деловата част на събранието ще се проведе  кръгла маса - дискусия на тема „70 години висше образование в областта на технологията на месото и рибата - иновации, перспективи и предизвикателства", в която освен преподавателите и служителите на катедрата, студенти и докторанти ще вземат участие и представителите на фирмите-членове на АМБ.

УХТ ще връчи юбилейни грамоти на фирми, които през годините са оказвали съдействие на катедрата в образователната, практическата и научно-изследователската им дейност.

За контакти: д-р Диляна Попова, изп. директор на АМБ, моб.: +359 899 88 56 64, E-mail: office@amb-bg.com