Назад

Евростат: Работните места за жени доминират в администрацията и услугите


Снимка: Евростат

В навечерието на 8 март – Ден на жената, Евростат публикува данни за заетостта на жените през  третото тримесечие на 2023 г. По-голямата част от заетите на възраст между 15 и 64 години в Европейския съюз са мъже - 53.5%, в сравнение с 46.5% за жените.

В някои основни групи професии обаче жените представляват по-голям дял - 65.8% от помощния административен персонал, 63.5% от работниците в сферата на услугите и продажбите. 

Жените представляват огромното мнозинство от хората, заети в конкретни професии, включително работници, които се грижат за деца и помощници на учители (92.6% от всички заети в тази професия през третото тримесечие на 2023 г.), секретарки (89.3%), начални учители и учители в ранна детска възраст (88.2%), медицински сестри и акушерки (87.5%) и домакински, хотелски и офис чистачи и помощници (86.5%).

Дамите са еднакво представени като мъжете сред лаборантите и асоциираните специалисти (50.0%).

Обратно, жените рядко се срещат в професии като служители в занаятите и свързаните с тях професии, където делът им е едва 11.1%, или като оператори на съоръжения и машини и монтажници (17.9%). 

Жените съставляват само малка част от работниците в областта на строителните конструкции и свързаните с тях занаяти (1.4% от всички заети в тази професия през третото тримесечие на 2023 г.), работниците, наети в поддръжка и ремонт на машини (2.9%), в сферата на монтажа и ремонтите на електрическо оборудване (3.1%), работници на листови и конструкционни метали, формовачи и заварчици (3.7%) и шофьори на тежкотоварни камиони и автобуси (3.8%).

Сред мениджърите пък само 34.7% са жени. 

За допълнителна информация:

·         Statistics Explained article on gender statistics

·         Database on gender equality

·         Statistics 4 Beginners on the labour market

·         Thematic section on employment and unemployment

Database on employment and unemployment