Брой 229 (234), 23-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

В ББР АД бе представено дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД


Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) е финансирала близо 200 микро предприятия за първата година от създаването си. Общият размер на отпуснатите средства е над 5 млн. лв. Компанията планира до края на 2014 г. да предостави финансиране на над 600 малки фирми в общ размер над 20 млн. лв. Това съобщиха вчера на пресконференция от ръководството на дружеството. В събитието участваха Асен Ягодин, председател на УС и главен изпълнителен директор на ББР, Илия Караниколов, член на УС и изпълнителен директор на ББР, и председател на Съвета на директорите на МФИ ДЖОБС и Мартин Ганчев, член на съвета на директорите и изпълнителен директор на МФИ ДЖОБС

МФИ ДЖОБС е част от групата на Българска банка за развитие и е създадена като наследник на проекта JOBS – заетост чрез подкрепа на бизнеса, управляван от МТСП и Програмата за развитие на ООН. Основната мисия на компанията е да подпомага приоритетно сектора на микро фирмите в страната, като по този начин им дава възможност да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна история. За развитие на дейността по финансиране на микро предприятията през май т.г. ББР увеличи капитала на дружеството с над 3 млн. лв.

Микрофинансиращата институция отпуска кредити и лизинг до 25 000 евро или еквивалента им в лева за закупване на техника, финансиране на инвестиционни проекти, както и заеми за оборотни средства. Срокът за погасяване на инвестиционното финансиране е до 5 години, а гратисният период е до 12 месеца. Срокът за погасяване на оборотните кредити е до 24 месеца. Погасителните вноски и гратисният период се договарят според инвидивуалните нужди и прогнозите за паричните потоци на всяка отделна фирма.

Микрофинансиращата институция разполага с бизнес мрежа от близо 40 посредници, които имат офиси на територията на цялата страна. От представителствата може да се получи информация за всички продукти на компанията, както и да се разчита на експертна помощ при подготовката на документите за кандидатстване. Освен в бизнес центровете подробна информация за продуктите, документите за кандидатстване и др. на МФИ ДЖОБС може да бъде намерена на интернет сайта на компанията www.mfi.bg. Одобрение за финансиране се получава до една седмица от предоставяне на всички необходими документи за разглеждане на искането за финансиране.

НОВИНИ ОТ БТПП
Изисквания на търговските вериги при маркиране на логистичните единици със стандартен GS1 логистичен етикет
Съвет GS1 България към БТПП изготви препоръка за данните, които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици Още
Аналитичните звена на Президентството и БТПП ще си партнират в икономически проучвания
Новоназначеният посланик на Япония посети БТПП
Обсъдена беше програмата на предстоящото през декември бизнес посещение в Япония Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Предвиждат се изисквания и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването... Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
В ББР АД бе представено дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Дъщерното дружество на ББР планира да отпусне заеми на 600 компании до края на 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Втори доклад на Европейската комисия относно състоянието на Шенгенското пространство
Той обхваща периода от 1 май до 31 октомври 2012 г. Още