Брой 229 (234), 23-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Аналитичните звена на Президентството и БТПП ще си партнират в икономически проучвания


Павел Анастасов, ръководител на звено „Стратегически политики, анализи и прогнози“ към кабинета на Президента на Република България, и Цветан Симеонов, председател на БТПП, проведоха среща. В нея участваха и експерти от двете институции.

Павел Анастасов представи дейността на звеното. Обмислени бяха предложения, при необходимост от допълнителна информация, да се правят проучвания и аналитични разработки.

Дискутираха се и въпросите за електронно правителство, технологичните паркове, клъстери и стандартите, които БТПП разпространява чрез съвет GS1 България.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изисквания на търговските вериги при маркиране на логистичните единици със стандартен GS1 логистичен етикет
Съвет GS1 България към БТПП изготви препоръка за данните, които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици Още
Аналитичните звена на Президентството и БТПП ще си партнират в икономически проучвания
Новоназначеният посланик на Япония посети БТПП
Обсъдена беше програмата на предстоящото през декември бизнес посещение в Япония Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Предвиждат се изисквания и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването... Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
В ББР АД бе представено дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Дъщерното дружество на ББР планира да отпусне заеми на 600 компании до края на 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Втори доклад на Европейската комисия относно състоянието на Шенгенското пространство
Той обхваща периода от 1 май до 31 октомври 2012 г. Още