Брой 229 (234), 23-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новоназначеният посланик на Япония посети БТПП


Н.Пр. Такаши Коизуми, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

Председателят на Палатата подчерта, че цени високо взаимоотношенията между двете държави и ролята на Япония като надежден и изключително важен икономически и търговски партньор на страната ни.

Посланик Коизуми бе информиран за дейността на БТПП в подкрепа на бизнеса и членството в редица международни организации. Бяха дискутирани детайли по предстоящата бизнес делегация, придружаваща Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма, в Япония в периода 11-16  декември т.г..

Тема на срещата бяха и актуални въпроси за енергийна ефективност и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Председателят на БТПП напомни становището по темата, изискващо търсенето на решение, което да избегне неравноправното третиране на различните производители на ВЕИ, както и недопускане на ретроактивно действие на нормативен акт в тази сфера под каквато и да е форма.

На посланик Коизуми бе предоставен специалния юбилеен сборник, посветен на честването на 200 години от първото сдружение на търговците в България, отбелязано наскоро.

НОВИНИ ОТ БТПП
Изисквания на търговските вериги при маркиране на логистичните единици със стандартен GS1 логистичен етикет
Съвет GS1 България към БТПП изготви препоръка за данните, които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици Още
Аналитичните звена на Президентството и БТПП ще си партнират в икономически проучвания
Новоназначеният посланик на Япония посети БТПП
Обсъдена беше програмата на предстоящото през декември бизнес посещение в Япония Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Предвиждат се изисквания и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването... Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
В ББР АД бе представено дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Дъщерното дружество на ББР планира да отпусне заеми на 600 компании до края на 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Втори доклад на Европейската комисия относно състоянието на Шенгенското пространство
Той обхваща периода от 1 май до 31 октомври 2012 г. Още