Брой 229 (234), 23-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Втори доклад на Европейската комисия относно състоянието на Шенгенското пространство


Шенгенското пространство за свободно движение позволява на над 400 милиона граждани на 26 държави — членки на ЕС, и на все по-голям брой граждани на страни извън ЕС да пътуват без контрол по вътрешните граници. Днес Комисията прие втория си „преглед на състоянието“ — шестмесечен обзор на функционирането на Шенгенското пространство.

Докладът дава ясна представа за състоянието на Шенгенското пространство, за да се гарантира последователно тълкуване и прилагане на общите правила между всички шенгенски държави.

Този втори доклад обхваща периода от 1 май до 31 октомври 2012 г. и в него се оценява по-специално:

Положението по външните граници на Шенгенското пространство и вътре в него

През периода април—юни 2012 г. са били засечени около 23 000 незаконни преминавания на границите, което представлява 44 % спад спрямо същия период от 2011 г. в разгара на Арабската пролет. На сухопътните граници между Гърция и Турция обаче бе отчетено увеличение от 29 %. 56 % от случаите бяха засечени в този граничен сектор, който остава основен входен пункт за незаконната миграция към ЕС. След пренасочването на около 1 800 души гранична охрана (операция „Щит“) през август 2011 г. контролът на този граничен сектор беше значително подобрен и гръцките органи докладваха за рязък спад на незаконните преминавания на границите в ном Еврос.

Бяха положени усилия и за да се подобри събирането на информация относно миграционните потоци в рамките на Шенгенското пространство. Комисията ще продължи да търси начини за подобряване на събирането на данни и анализа на движението на незаконни мигранти.

Прилагане на Шенгенските правила

По време на обхванатия от доклада 6-месечен период контролът на вътрешните граници бе въведен отново от две държави: - Испания — от 28 април до 4 май 2012 г. за срещата на Европейската централна банка, която се проведе в Барселона от 2 до 4 май 2012 г. (на сухопътната граница с Франция и на летищата в Барселона и Херона бяха проверени 669 385 души, на 68 от които бе отказано влизане); - Полша — от 4 юни до 1 юли през 2012 г. за европейското първенство по футбол (по вътрешните граници на Полша бяха проверени 28 980 души, на 22-ма от които бе отказано влизане, а 15 бяха задържани).

В няколко от участващите държави бяха направени проверки на място за правилното прилагане на правилата (чрез механизма за оценка по Шенген) относно: морските граници (в Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша и Словения), полицейското сътрудничество (в Унгария, Словакия, Чешката република и Полша), въздушните граници (в Естония, Латвия и Литва), защитата на данните (в Естония, Латвия, Литва, Малта и Словения), „ШИС/SIRENE“ (в Дания, Исландия и Норвегия), както и по визовите въпроси (в Латвия и Литва). При тези оценки не бяха установени пропуски, които биха наложили незабавни действия от страна на Комисията.

Процедури за издаване на визи

На 10 май 2012 г. Визовата информационна система (ВИС) бе успешно стартирана във втория регион на действие — Близкия изток (Израел, Йордания, Ливан и Сирия). На 2 октомври 2012 г. тя започна да действа в третия регион — страните от Персийския залив (Афганистан, Бахрейн, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Йемен). ВИС функционира добре и до 4 ноември 2012 г. чрез тази система бяха обработени около 1 800 000 заявления за визи, от които бяха одобрени около 1 500 000, а близо 220 000 бяха отхвърлени

НОВИНИ ОТ БТПП
Изисквания на търговските вериги при маркиране на логистичните единици със стандартен GS1 логистичен етикет
Съвет GS1 България към БТПП изготви препоръка за данните, които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици Още
Аналитичните звена на Президентството и БТПП ще си партнират в икономически проучвания
Новоназначеният посланик на Япония посети БТПП
Обсъдена беше програмата на предстоящото през декември бизнес посещение в Япония Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Предвиждат се изисквания и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването... Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
В ББР АД бе представено дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Дъщерното дружество на ББР планира да отпусне заеми на 600 компании до края на 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Втори доклад на Европейската комисия относно състоянието на Шенгенското пространство
Той обхваща периода от 1 май до 31 октомври 2012 г. Още