Брой 229 (234), 23-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти


Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти определя изискванията за пускането на пазара на масла и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването,  регенерирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. С проекта на наредбата се въвежда и незачитане за изпълнение целта на наредбата оползотворяването на масла с изтекъл срок на годност, както и оползотворяването на отпадъчни нефтопродукти. Въведени са и разпоредби относно изисквания към организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, включително задължението им за създаване на системи за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла.

Крайна дата за съгласуване: 07.12.2012 г.

Писмени становища от заинтересованите лица - на е-mail: rtsenkova@moew.government.bg и matova@moew.government.bg.

Пълният текст на проект на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти може да видите  тук.

Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изисквания на търговските вериги при маркиране на логистичните единици със стандартен GS1 логистичен етикет
Съвет GS1 България към БТПП изготви препоръка за данните, които следва да бъдат включени при маркиране на логистични единици Още
Аналитичните звена на Президентството и БТПП ще си партнират в икономически проучвания
Новоназначеният посланик на Япония посети БТПП
Обсъдена беше програмата на предстоящото през декември бизнес посещение в Япония Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Предвиждат се изисквания и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването... Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
В ББР АД бе представено дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД
Дъщерното дружество на ББР планира да отпусне заеми на 600 компании до края на 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Втори доклад на Европейската комисия относно състоянието на Шенгенското пространство
Той обхваща периода от 1 май до 31 октомври 2012 г. Още