Назад

Габровската търговско-промишлена палата започна работа по проект RAW: Повишаване на осведомеността относно ефективното управление на отпадъците


Проектът RAW има за цел да повиши осведомеността относно ефективното управление на отпадъците сред бизнеса и центровете за неговото развитие, агенциите за регионално развитие, местните власти, но също така и сред учителите, обучителите и наставниците в областта на професионалното образование и обучение. RAW ще насърчи симбиозата и сътрудничеството между общините и предприемачите при управлението на отпадъците.

В резултат от дейностите по проекта RAW, се очакват два основни резултата. Първият ще бъде Ръководство за стратегии за кръгова икономика в бизнес средата, което ще служи като методологическо ръководство и интензивен онлайн курс под формата на казуси на професионалисти, които вече имат устойчив подход в своя бизнес. Вторият резултат ще бъде приложение за повишаване на осведомеността за кръговата икономика. Това приложение ще бъде пряк отговор на нуждите на целевите групи. Приложението ще интегрира „таблетки на знанието“ от интензивния курс и тестове, инструмент за разработване на стратегии в подкрепа на процеса на преход и игрови инструмент за проследяване на отпечатъка, който ще показва как се отразяват действията на потребителя, например по отношение на пестенето на вода.

Проектът RAW стартира на 1 януари т.г. и ще продължи 24 месеца. Партньори по проекта са участници от различни части на Европа (Полша, Португалия, Испания, България, Турция и Унгария), подбрани заради опита и познанията им в областта на кръговата икономика. Партньорът за България е Габровската търговско-промишлена палата.

Повече за проекта може за прочетете в първия брой на електронния бюлетин ТУК