Назад

Специалисти обсъдиха управлението на кредитния риск


Проведе се Тринадесетата конференция за управление на кредитния риск, организирана от АЙКАП КРИФ, част от CRIF/ италианска група от компании, разположени на 4 континента, лидери в предоставянето на финансова информация и технологични решения за финансовия сектор/.

Официалното откриване беше поставено от Теодора Ставрева, главен секретар на Българска агенция за инвестиции . Тя разкри интересни факти за настоящи и бъдещи проекти, които би трябвало да доведат до стабилен растеж за напред в българската икономика.

Главният икономист на Българска банка за Развитие Илия Лингорски и Франческо Диурни, старши съветник по управление на риска в Централата на Европейската инвестиционна банка, обърнаха внимание на потенциала за развитие на българската икономика, чрез редица мерки, както и задълбочен макроикономически анализ на обстановката в страната и Европа като цяло, както и инвестиционния климат в Европа.

В три дискусионни панела български и чуждестранни лектори обсъдиха темите за ESG във финансовия сектор, Нови технологични решения и Дигитализация в банковия, застрахователния сектор и компании, съпътстващи финансовия сектор.

Специално внимание бе отделено на предизвикателствата пред веригата на доставки. Лекторите се обединиха около идеята, че най-важното в момента не са разходите, а надеждността на доставките, както и проблемите и предизвикателствата във веригите за доставки.

Българската търговско-промишлена палата е партньор на събитието.