Назад

GS1 стандарт за управление на GTIN номера


Информационната брошура е предназначена за фирми, които вече използват международния  стандарт GS1 GTIN по отношение на маркиране на продукти. Глобалният номер на търговската единица (GTIN) е индустриален стандарт в полза на бизнеса и крайните потребители, разработен в съответствие с GS1 GSMP (Процес за създаване на глобални стандарти) и е част от система от стандарти GS1.

Документът дава подробна информация за промените в идентификацията на продуктите, когато е направена промяна в продукт, който вече е в търговската мрежа, както и при представяне на нов продукт за първи път. Привеждат се примери, показващи нуждата от промяна на GTIN.

Брошурата може да се изтегли от ТУК