Назад

Българският институт за стандартизация предлага ново ръководство на ISO за ефективно управление на риска


Във времена, когато пандемиите, природните бедствия и киберпрестъпността продължават да оказват влияние върху нашия свят, това, което е сигурно е, че нищо не е сигурно. Затова гъвкавостта и подготвеността за всякакъв вид неприятности стана основна бизнес дейност. Водещият стандарт на ISO за управление на риска, ISO 31000, е световният стандарт в подкрепа на това, а наскоро е публикувано ново ръководство, което да помага на потребителите да се възползват напълно от неговата полезност.

ISO 31000:2018 – Управление на риска. Практическо ръководство подпомага организациите да интегрират ефективна организационна рамка за вземане на решения в управлението, лидерството и културата си чрез оптимално използване на ISO 31000.

Рисковете могат да включват всичко, което поражда неопределеност, свързана с целите на организацията, или създава отклонение от очакваното. Това включва не само заплахи за силата или жизнеспособността на организацията, но и възможности, от които трябва да бъде извлечена полза. Репутацията, политическите промени и въздействието на изменението на климата са примери за това, което трябва да се вземе предвид при ефективно управление на риска.

Самият стандарт обяснява основните понятия и принципи на управлението на риска, като същевременно описва организационна рамка и очертава процеси за идентифициране и управление на риска. Новото ръководство доразвива темата. То предоставя разширена информация и контекст на точките в ISO 31000, включително насоки за разработване на план за интегриране на риска в съществуващите правила на организацията, в комуникацията със заинтересованите страни, за наблюдение и преглед на плана за управление на риска и много други.

ISO 31000:2018 – Управление на риска. Практическо ръководство е разработено в сътрудничество с UNIDO (Организацията на Обединените нации за индустриално развитие).

Ръководството се предлага на английски език и може да го закупите от БИС (https://bds-bg.org/bg/other-publications_c50). Клиентите, които са закупили колекцията „ISO 31000 Управление на риска”, могат да се възползват от отстъпка.