Назад

„Оптикс“ АД откри в Пловдив нов производствено-развоен център„Оптикс“ АД на 5-ти февруари 2022 г. официално откри нов производствено-развоен център на територията на Югоизточна промишлена зона „Тракия“ – гр. Пловдив. Дружеството е дългогодишен член на БТПП.

С инвестицията в размер на 10 млн. лв., включваща изграждане на функционална производствено-административна  сграда с обща площ 4000 кв.м. и специализирано в исокотехнологично оборудване, ОПТИКС реализира дългосрочнo поставената си цел ежегодно да добавя стойност в производствения и развойния капацитет на компанията.

Новият център в гр. Пловдив ще създава условия и възможност за надграждане на постигнатото високо ниво на компетентност в производството на крайни продукти. В обособената за производството част вече функционира цех за насищане на печатни платки и производство на електронни възли, който обезпечава потребностите на фирмата. Цехът е високотехнологично оборудван, разполага с автоматичен склад и изпитвателна лаборатория за електрически измервания. Офисната част на инженерно-технически състав е съобразена с условията за успешно реализиране на развойната дейност.