Назад

Хасковската търговско-промишлена палата представи пред министри от Република Конго икономическия потенциал на Хасковския регион


Председателят на Хасковската търговско-промишлена палата Янчо Янев проведе делова среща в София с д-р Розали Мотондо, министър на горското стопанство в Република Конго, и д-р Ирен Мбоку-Кимбаца, министър на социалните дейности на Република Конго.

По време на срещата се обсъдиха възможностите за развитие нa икономическото сътрудничество между фирми от област Хасково и фирми от Република Конго. Министрите от Р.  Конго поканиха делегация от Хасковската търговско-промишлена палата за провеждане на бизнес форум в град Бразавил и сключване на споразумение за сътрудничество с регионални палати от Република Конго. Изтъкната беше нуждата от доставка на машини за преработка на зеленчуци, плодове, месо и млечни продукти.

Председателят на Хасковската търговско-промишлена палата представи икономическия профил на Хасковския регион и възможностите на машиностроителни фирми, произвеждащи оборудване за хранително-вкусовия бранш.
---------------
Демократична република Конго има най-нисък БВП на глава от населението. Въпреки това страната е най-богатата в света от гледна точка на природни ресурси – нейните неразработени запаси от полезни изкопаеми, минерали и метали се изчисляват на $24 трилиона, което се равнява почти на националния брутен вътрешен продукт на САЩ и Европейския съюз, взети заедно. Демократична република Конго притежава 50% от всички горски масиви на континента, а хидроенергийният ѝ потенциал е достатъчен да захрани с електричество цяла Африка.

Демократична република Конго е страна със сравнително голямо население – 70 млн. души (с 10 млн. повече от Франция и 10 млн. по-малко от Германия) и несравним ресурсен потенциал, изразяващ се в богати запаси от мед, злато, сребро, диаманти, нефт, кобалт, манган, цинк, калай, кадмий, уран и въглища. На територията на тази държавата се намират 80% от всички запаси на кобалт в света, който намира широко приложение в електрониката и реактивните двигатели .