Назад

Платформа за безплатно обучение Finfluncers – повишаване на финансовата грамотност на младите хора


Финансовата грамотност е основно житейско умение за участие в съвременното общество. Младите хора растат във все по-сложен свят, в който в крайна сметка ще трябва да поемат отговорността за финансовото си бъдеще.

Проектът Finfluncers се финансира от Европейския съюз чрез програмата Еразъм+  и се изпълнява в консорциум от 6 организации от 5 европейски държави - координира се от Ямболската търговско-промишлена палата.

Основният резултат на проекта Finfluncers е разработването на платформа за онлайн обучение, която има за цел да предложи на младите хора, на възраст 19-29 години, онлайн обучение, за да ги подпомогне при вземането на информирани и уверени финансови решения като икономически участници, производители, потребители, професионалисти, предприемачи, служители, отчитайки пряката положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на индивидите.

Платформата за обучение Finfluencers е готова и е достъпна на английски, български, гръцки, португалски и македонски език.

Платформата включва 5 модула, видеоклипове и подкасти.

Модул 1: Да Бъдеш Финансово Грамотен – Какво Означава и Какво е Необходимо!

Модул 2: Планиране на лични ни финанси

Модул 3: Финансови услуги – кратък наръчник

Модул 4: Бюджетиране – къде са моите пари

Модул 5: Финансовата грамотност като част от кариерното и професионалното ни развитие.

Ямболската търговско-промишлена палата отправя покана към млади хора и обучители-експерти от България да оценят създаденото онлайн обучение и да дадат кратка обратна връзка, която след това ще бъде интегрирана в окончателната версия на онлайн платформата.

Преди да започнете Обучението, проверете финансовата си грамотност чрез разработения Инструмент за самооценка: https://test.finfluencers.org/bg/

Въз основа на вашите резултати ще ви бъде предложено да обърнете внимание на конкретни модули от Обучението.

Моля, регистрирайте се и тествайте Платформата тук

След като приключите, моля, попълнете онлайн въпросник