Назад

Търговско-промишлената палата - Гоце Делчев - домакин на бизнес семинар
В продължение на два дни Търговско-промишлената палата - Гоце Делчев беше домакин на първия семинар по проект "ЕNGINE HUB" от Програма Трансгранично сътрудничество Interreg V-A Гърция - България 2014-2020.

Основната цел на проекта е да насърчава „кръговия предприемачески модел“ сред млади учени и инженери в трансграничната зона на проекта чрез подкрепа за разработване на иновативни бизнес планове. Създават се нови структури – „ENGINE-HUBs“, които ще работят като центрове за обучение и информация за потенциалните и съществуващите области на кръговата икономика в региона. В рамките на този проект ще се провеждат обучения и консултантски семинари, ще се осигурява пълен и открит достъп до материали и информация, която е полезна за разработване на бизнес планове от бенефициентите по проекта.

Работата се фокусира върху осигуряване на помощ чрез 4 HUB-а /два в България и два в Гърция/ за разработване и изпълнение на бизнес плановете на новите предприемачи. Задачата е да се направи така, че новите предприятия да могат да работят преди края на проекта или най-късно 2 години след това. Най-малко 90 млади предприемачи и техните предприятия ще получат подкрепа.

Общият бюджет на проекта е 682 991 евро, от които 580 542,35 евро от Европейския фонд за регионално развитие и 102 448,65 евро национално финансиране.

Партньори на ТПП – Гоце Делчев, са: Техническа камара на Гърция, секция Централна Македония, Федерация на индустриите на Гърция и Съюз на строителните инженери  в България.

Семинарът беше открит от Илия Шербетов - председател на УС на ТПП- Гоце Делчев.
Присъстващите имаха възможност да получат информация по две основни теми: „Моделът на кръговата икономика – нови възможности за устойчиво кръгово развитиe“ и „Изготвяне на бизнес план“.  

Доцент инж. Румяна Захариева, ръководител на катедра в УАСГ – София, ги запозна с основните принципи на кръговата икономика, с предизвикателствата пред нея и с възможностите й. Тя говори пред младите хора и по въпроса за устойчивото управление на материалите.

Лектори на семинара бяха също инж. Калоян Георгиев,  Георги Джанабетски – старши мениджър Бизнес развитие - Виваком, и инж. Радослав Тонев - Младежка организация „Българска асоциация по водите“.

Семинарът протече при подчертан интерес от страна на младите учени и инженери. Те имаха възможност да зададат конкретни въпроси на лекторите и да получат компетентни отговори.

Следващите семинари по проекта ще се проведат в Благоевград.

Източник: Infomreja.bg