Назад

Хибриден семинар на тема "Възможности за бизнес със Северна Африка" - 14 март 2024г.


На 14 март 2024г. Българската търговско-промишлена палата, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Бюрото за помощ на МСП в Африка (Africa IP SME Helpdesk), организират хибриден семинар за повишаване на осведомеността на българските МСП относно възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество и търговския стокообмен със страните от Северна Африка (Алжир, Египет, Либия, Мароко и Тунис) и услугите, предоставени на европейския бизнес от регионалния офис в Африка.

Лектори на семинара ще бъдат представители на EUIPO, както и други експерти по интелектуална собственост. Семинарът е безплатен!

Събитието има за цел да повиши осведомеността на българските МСП при реализиране на бизнес сделки със страните от Северна Африка. Участниците ще получат полезна информация и експертни съвети как да улеснят достъпа си до този пазар и как да предотвратят възможни рискове при реализиране на търговска дейност. В хода на презентациите ще се обърне внимание и върху упражняването на права върху обекти на интелектуалната собственост в Северна Африка (закрила и регистрация на марки и изобретения).

Изпращайте Вашите предпочитания за присъствено или онлайн участие, като попълните регистрационната форма и я върнете, в срок до 12 март (e-mail: projects2@bcci.bg; тел. за връзка: 02/8117556). Програмата на събитието и формуляра за регистрация можете да намерите тук.