Назад

Втора среща на заинтересованите страни по проект „TOURBO”На 21 февруари, Международен ден на екскурзовода, Търговско-промишлена палата - Враца, организира втора среща на заинтересованите страни по проект „TOURBO – Стимулиране прехода на ММСП в туризма към зелена и дигитална трансформация” („Boosting the transition pathway of MSMEs in tourism with green and digital transformation”), финансиран по програма Interreg Europe 2021-2027. Проектът се изпълнява от 8 партньора от Испания, Финландия, България, Италия, Гърция, Германия, Хърватия и Ирландия, като водещ партньор е Испания (Seville Official Chamber of Commerce, Industry and Navigation).

Срещата беше открита от Мая Милова, изпълнителен директор на ТПП Враца, след което Светлана Борисова, експерт „Комуникация“, накратко представи проекта и какво е изпълнено до момента. Програмата продължи с презентация на добра практика, която е валидирана от партньорите на тема „Организиране на събития с обществено и туристическо значение в област Враца“, която беше представена от Полина Георгиева, главен експерт към Община Враца.

Изключително интересна презентация беше направена от Христо Христов, управител на Фондация „Отвори Враца“, във връзка с устойчивостта на туризма в региона, какво трябва да бъде направено за да развием туризма. В тази връзка беше представена и платформата „Отвори Враца“, която е малка стъпка към по-устойчив и привлекателен туризъм.

Срещата завърши с дискусия, в която общото виждане беше, че развитието на туристическия сектор в региона, задържането на традиционните гости и привличането на нови е задача на всички заинтересовани страни.

В срещата взеха участие представители на местната и публичната власт, представители на неправителствения сектор, както и фирми от сектор туризъм.

https://www.facebook.com/InterregTOURBO

https://www.instagram.com/interregeutourbo/