Назад

Среща на фокус група по проект TWINING
Българската търговско-промишлена палата проведе онлайн среща на фокус група по Проект TWINING - Подкрепа за справедлив двоен преход на европейските производствени сектори.

Срещата бе открита от Беата Папазова, съветник "Европейска интеграция и проекти" при БТПП. Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ представи дейностите и целите на проекта, стартирал в края на миналата година. 

Целта му е да насърчи сътрудничеството между организациите на работодателите и работниците в областта на двойния преход към зелена и цифрова икономика, включвайки въпросите за дигитализацията, Зелената сделка, подготовката на европейските предприятия за справедлив преход и др. Партньори по проекта са организации от България, Белгия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Черна Гора, Северна Македония и Хърватия. 

Основните дейности по проекта включват: проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите, които засягат интересите на социалните партньори по време на двойния преход; онлайн национални семинари с участието на представители на фирми от различни сектори; подготовка на онлайн платформа за обучение относно двойния преход и кампания за повишаване на осведомеността по прилагането на политиките на ЕК и законодателството на ЕС, свързано с участието на служителите в консултации и др.

Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Соларна Академия България, представи Зеления преход и проблеми и предложения от бизнеса в сферата на възобновяемите енергийни източници. Той сподели, че е необходимо държавите от ЕС да направят по-големи инвестиции в своите електропреносни мрежи, които са недостатъчно развити и свързани към момента. Отбелязана бе липсата на кадри – инженери необходими за прехода към зелена енергия. Едно от предизвикателствата е необходимостта от около 400 000 квалифицирани кадри като в момента само в България годишно се дипломират около едва 120 инженери.

Надя Султанова, член на борда на uimpact и директор връзки с инвеститори в Urban Impact Ventures, представи ESG регулациите на двойния преход.

Срещата приключи с дискусия и размяна на мнения между участниците.