Назад

Химическите вещества оглавяват годишния списък на опасните за здравето нехранителни продукти


Европейската комисия публикува своя годишен доклад относно Safety Gate, Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти. Докладът обхваща сигналите, съобщени през 2022 г., и отговорите, дадени от националните органи. Рисковете за здравето, свързани с химическите вещества, са най-честият нотифициран вид риск, който е открит и в по-голямо разнообразие от продукти. За втора поредна година играчките и автомобилите оглавяват списъка на най-нотифицираните продуктови категории.

Основни констатации от доклада

През 2022 г. властите от 30-те участващи държави от мрежата Safety Gate (държавите членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) реагираха на 2 117 сигнала с 3 932 последващи действия. Във всяка държава членка органите за надзор на пазара редовно проследяваха сигналите и обменяха допълнителна информация. 84 % от последващите действия включват допълнителни национални мерки. Например австрийските органи за надзор на пазара откриха играчка, съдържаща лесно разглобяеми части, която представлява риск от задавяне за децата. След уведомление от австрийските власти относно Safety Gate словенските органи идентифицираха играчката на своя пазар, а търговците на дребно успяха бързо да изтеглят продукта.

През 2022 г. рисковете, свързани с химически вещества, наранявания и задавяне, бяха най-нотифицирани. Списъкът на най-често срещаните продуктови категории, за които е подадено уведомление, е оглавен от играчки, следвани от моторни превозни средства, козметика, дрехи и електрически уреди. През миналата година козметичните продукти имаха значително по-голям брой сигнали, свързани с наличието на наскоро забранени химически вещества в парфюмите и кремовете.

Рязкото нарастване на сигналите, свързани с химическите рискове, обаче не се дължи само на козметиката, тъй като химическите рискове бяха идентифицирани в по-широк спектър от продукти. Някои играчки, например, са имали прекомерна концентрация на фталати, което представлява риск за репродуктивната система.

Следващи стъпки

На 30 юни 2021 г. Комисията представи предложение за нов регламент относно общата безопасност на продуктите, който ще замени действащата Директива относно общата безопасност на продуктите. Регламентът ще модернизира общата рамка за безопасността на нехранителните потребителски продукти, като запази ролята си на предпазна мрежа за потребителите и гарантира, че предизвикателствата пред безопасността, породени от новите технологии и от растежа на онлайн продажбите, са удовлетворени.

Общият регламент относно безопасността на продуктите ще спомогне да се гарантира, че в ЕС се продават само безопасни продукти, както онлайн, така и в магазини, в ЕС или другаде. Това значително ще подобри прилагането на правилата за безопасност на продуктите, надзора на пазара на парни линии и изтеглянето на опасни нехранителни продукти.

Контекст

От 2003 г. насам Safety Gate дава възможност за бърз обмен на информация между държавите-членки на ЕС/ЕИП и Европейската комисия относно опасни нехранителни продукти, представляващи риск за здравето и безопасността на потребителите. Могат да бъдат предприети подходящи последващи действия и продуктите да бъдат изтеглени от пазара.

За да се улесни разпространението на информация сред обществеността, Комисията управлява и публичния уебсайт Safety Gate, който разполага с модерен и лесен за ползване интерфейс за улесняване на процеса на уведомяване. Страниците са преведени на всички езици на ЕС, в допълнение към исландския, норвежкия, а отскоро и арабския и украинския. Предприятията могат също така да използват бизнес портала, за да информират бързо и ефикасно националните органи за опасения, свързани със сигурността, свързани с даден продукт, който са пуснали на пазара.

Ангажиментът за безопасност на продуктите също така определя конкретни доброволни действия за пазарите за премахване на оферти за опасни продукти от своите платформи. 11 онлайн пазари вече са подписали това споразумение: bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount, Etsy и Joom. Последният доклад за напредъка на Обещанието за безопасност на продуктите е достъпен онлайн.

Миналата година Комисията пусна и нов инструмент за електронно наблюдение, наречен "web crawler". Инструментът има за цел допълнително да подпомогне националните органи при откриването на онлайн оферти на опасни продукти, сигнализирани в Safety Gate. В него се идентифицира и автоматично се изброява всяка от тези оферти, което позволява на правоприлагащите органи да проследяват доставчика и да разпореждат ефективното оттегляне на тези оферти, като спомагат за хармонизиране на действията и справяне с предизвикателствата при наблюдението на онлайн продажбите на опасни продукти. През последните 6 месеца инструментът е помогнал за обработката на 939 сигнала, което доведе до анализирането на почти 616 000 уебсайта.