Назад

Инвестиционни възможности при разработване на геоложки находища в Казахстан


Посолството на Република България в Казахстан информира за предстоящо провеждане на онлайн търг за придобиване право за разработка на 25 геоложки находища в различни региони на Казахстан, който ще се проведе на 26 май 2023 г.

Приложения:

Обща презентация на възможностите и търсените приоритетни направления за чуждестранни инвестиции по сектори

Каталог на обектите с подробни технически и геоложки данни - предмет на търга.