Назад

Изявление на Европалати относно дългосрочната стратегия на ЕС за конкурентоспособност


Асоциацията на европейските търговски палати – Европалати, публикува изявление относно дългосрочната стратегия на ЕС  за конкурентоспособност, в което се казва:

Възстановяването на дългосрочната конкурентоспособност на икономическата дейност в рамките на ЕС е от жизненоважно значение и успехът ще зависи от постигането на правилния баланс между краткосрочните и дългосрочните предизвикателства пред ЕС.

Европа е изправена пред силни икономически насрещни ветрове. По-високите разходи за енергия притискат бизнеса, заедно с по-високата инфлация и прекъсванията на веригата за доставки. Наред с хуманитарната криза, руската инвазия в Украйна продължава да има дълбоки последици за бизнеса в ЕС. Необходими са решителни мерки за повишаване на конкурентоспособността на Европа, за да се постигнат по-високи нива  на производителност, заетост и просперитет. Но конкурентоспособността на Европа и дългосрочният потенциал за устойчив растеж страдат от недостатъчни инвестиции във важни области, слабо представящ се и фрагментиран единен пазар и регулаторна тежест, която възпрепятства по-специално МСП.

В светлината на 30-ата годишнина на вътрешния пазар и по искане на Европейския съвет на 16 март Европейската комисия ще представи дългосрочна стратегия за европейската конкурентоспособност. Това ще бъде включено в пролетната среща на върха на Европейския съвет на 23—24 март.

Изявление на Eurochambres относно дългосрочната стратегия на ЕС за конкурентоспособност (pdf) – на англ. ез.