Брой 84 (341), 29-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: През април съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 4.4 пункта


През април 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.6 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи изцяло на спада на показателя в промишлеността. Това показват изнесените днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

От началото на годината доверието на бизнеса е разнопосочно всеки месец. През март спадът на месечна база при коефициента на бизнес климата беше по-голям - в рамките на 1,8%. През февруари обаче показателят се повиши с 5.7 пункта спрямо януари, като през първия месец на годината намаля с 3,2%.

За последните няколко години най-високо е било доверието на бизнеса в годините 2006-2008 г. През 2009 г. се наблюдава срив на показателя за бизнес климата, като след това той постепенно се покачва.

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността” намалява с 4.2 пункта в сравнение с март поради изместване на мненията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”.

Анкетата регистрира леко подобрение в оценките им по отношение на производствената активност, като и очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни. Средното натоварване на мощностите през април е с 3.4 пункта под нивото от януари и достига 68.0%.

Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, но следва да се отбележи, че този излишък намалява през последните три месеца. Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 53.4 и 47.9% от предприемачите. По отношение на продажните цени мениджърите очакват запазване на равнището им през следващите три месеца.

Строителство

През април съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 4.4 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план.

Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следват финансовите проблеми, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в строителството мениджърите не очакват те да се покачат през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” остава приблизително на равнището си от предходния месец. Прогнозите на търговците на дребно за развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца са по-благоприятни. Регистрира се повишен оптимизъм в очакванията им и по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през следващите три месеца. През четвръртия месец на годината анкетата отбелязва засилване на негативното влияние на фактора „несигурна икономическа среда” - с 24.3 пункта, който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени по-голямата част от търговците на дребно предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През април съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се подобрява с 0.6 пункта спрямо мартенското си равнище оради по-благоприятните очаквания на стопанските ръководители за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги обаче са по-резервирани.

Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Очакванията на мениджърите за продажните цени в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи интернет базираната си организационна система на заседание на Индустриалния форум
Има интерес към адаптиране на системата за нуждите на управителните тела, експертните и тематични работни групи на Индустриалния форум Още
Турската агенция за подпомагане и насърчаване на инвестициите презентира своя опит пред българските делови среди
Предвижда се организиране на реципрочен форум в Истанбул, посветен на условията за термален туризъм и термално лечение в България Още
БТПП и Движение за граждански контрол обсъдиха стъпки за развитие на външната търговия на страната
Работна група от представители на двете страни ще подготви меморандум, в който да залегнат основните принципи за бъдещо сътрудничество Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Пловдив бе отбелязан Световният ден по безопасност и култура на труда
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: През април съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 4.4 пункта
Това е свързано с по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започва кандидатстването по мерки 311 и 312 от ПРСР
Двете мерки подпомагат развитието на бизнес извън земеделието като строежа на къщи за гости, автомивки, занаятчийски работилници и др. Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Колко са важни европейските фондове за икономиката
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП