Брой 248 (506), 19-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информация в БТПП от Търговската секция при Посолството на Република Турция


Търговската секция при Посолството на Република Турция отправя покана за участие в търговски мисии, съпътстващи значими изложения в Турция.
Мисиите са координирани от Министерството на икономиката на Република Турция и се организират от съюзите на износителите, на които официално се възлага тази задача и една фирма-организатор на изложения.
Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия.

В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен на следните търговски мисии:
1. Agro Eurasia 2014, 8-мо международно изложение за земеделие и механизация в земеделието, 20-23 януари 2014 г., гр. Истанбул
2. IFEXPO 2014, 11-то международно изложение за чорапи и бельо – Истанбул, 4-7 февруари 2014 г.
3. Търговска мисия „Международна балканска икономическа среща”,
    6-8 февруари 2014 г., гр. Бурса
4. Anfaş Food Product, 21-во международно специализирано изложение за храни и  Anfaş Bevex, 3-то специализирано изложение за напитки, 17-20 февруари    2014 г., гр. Анталия
5. Eurasia Moto Bike Expo 2014, изложение за мотоциклети, велосипеди и аксесоари за тях,
    25-28 февруари 2014 г., гр. Истанбул
6 . Istanbul Window 2014, 15-то международно изложение за прозорци, сенници, фасадни системи и  аксесоари, профили, производствени технологии и машини, изолационни материали, суровини и довършителни продукти, 10-13 март 2014, гр. Истанбул.

Разходите по настаняването, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Република Турция.
Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички в общи линии включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и посещение на производствени бази.
Приложено изпращаме един формуляр за участие. Този формуляр следва да бъде попълнен от фирмите, желаещи да участват и да бъде изпратен на електронната поща на Търговската секция  -
- за изложението Agro Eurasia 2014 най-късно до 9 януари 2014 година
- за изложението IFEXPO 2014 най-късно до 21 януари 2014 година
- за Търговска мисия „Международна балканска икономическа среща”- най-късно до 27 януари 2014 година
- за изложенията  Anfaş Food Product и Anfaş Bevex най-късно    до 7 февруари 2014 година
- за изложението  Eurasia Moto Bike Expo 2014 най-късно до 10 февруари 2014 година и
- за изложението Istanbul Window 2014 най-късно до 26 февруари 2014 година.

Търговската секция при Посолството на Република Турция информира уважаемата Палата за гореизложеното, за което счита, че ще допринесе за стабилно развиващите се икономически и търговски отношения между двете страни и моли за разпространение на тази информация сред членовете й.

Зафер СОЙЛУ
Представител на Министерството на икономиката на Република Турция
Приложение: Формуляр за участие

НОВИНИ ОТ БТПП
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ -
Избор с публична покана предмет „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
В НДК продължава изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
БТПП в услуга на българските предприемачи и съдействие за намиране на потенциални бизнес партньори Още
Участие на представител на БТПП в заседание на НСТС
Социалните партньори подкрепиха Националния план за действие по заетостта за 2014 Още
Информация в БТПП от Търговската секция при Посолството на Република Турция
Покана за участие в търговски мисии, съпътстващи значими изложения в Турция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
Активни политики по отношение на бизработните младежи и хората над 50-годишна възраст Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на Европейската комисия относно проект на Насоки на ЕК относно последващите оценки на политически и законодателни мерки
Стремежът на ЕК е да направи процеса на оценяване прост, ясен и открит чрез навременното предоставяне на необходимата информация Още