Брой 248 (506), 19-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ


С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане се цели привеждане на нормативната уредба, свързана с регистрацията на лица, които могат да предоставят социални услуги, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и изискванията на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 08.10.2012 година. В тази връзка, чрез законопроекта се налага да бъдат направени и съответните изменения и допълнения в Закона за закрила на детето, като по този начин нормативната уредба по отношение на лицензирането на лица, които могат да предоставят социални услуги за деца до 18 години ще се приведе в съответствие с предложените промени в Закона за социално подпомагане (ЗСП).

С приемането на измененията и допълненията ще се постигне значително намаляване на регулаторната и административната тежест в областта на социалните услуги за лица и деца до 18 години, което съответно ще доведе до стимулиране на доставчиците за предоставяне на социални услуги. Освен това, ще се постигне синхронизиране както по отношение на двата режима на предоставяне на социални услуги за пълнолетни лица и деца до 18 години, регламентирани съответно в ЗСП и ЗЗД, така и по отношение на разпоредбите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Дата на откриване: 16.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.12.2013 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ -
Избор с публична покана предмет „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
В НДК продължава изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
БТПП в услуга на българските предприемачи и съдействие за намиране на потенциални бизнес партньори Още
Участие на представител на БТПП в заседание на НСТС
Социалните партньори подкрепиха Националния план за действие по заетостта за 2014 Още
Информация в БТПП от Търговската секция при Посолството на Република Турция
Покана за участие в търговски мисии, съпътстващи значими изложения в Турция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
Активни политики по отношение на бизработните младежи и хората над 50-годишна възраст Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на Европейската комисия относно проект на Насоки на ЕК относно последващите оценки на политически и законодателни мерки
Стремежът на ЕК е да направи процеса на оценяване прост, ясен и открит чрез навременното предоставяне на необходимата информация Още