Брой 248 (506), 19-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Консултация на Европейската комисия относно проект на Насоки на ЕК относно последващите оценки на политически и законодателни мерки


На 2 окт 2013 Европейската комисия публикува Съобщението си СОМ /2013/686 „Укрепване на основите на интелигентно регулиране чрез по-добра оценка”. В него се набелязват основните насоки, в които според ЕК е необходимо подобрение на последващите /ретроспективните/ оценки, както и обмисляните от нея промени за усъвършенстване на всички аспекти на тези оценки.
За целта ЕК стартира он лайн консултация с краен срок 25 февруари 2014 г. и целеви групи публичните власти, бизнеса, академичната общност, организации, граждани и др. Предмет на консултацията е проектът на Насоки на ЕК за оценка, който обхваща само последващите оценки на политически и законодателни мерки, чрез които се оценява представянето до момента по вече предприетите действия.
Стремежът на ЕК е да направи процеса на оценяване прост, ясен и открит чрез навременното предоставяне на необходимата информация както от страна на Комисията, така и от останалите заинтересовани страни.
Пълна информация за консултацията, проекта на Насоки и другите документи могат да бъдат намерени на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/consultation/index_en.htm
Участие и отговори на сайт e-mail адрес: SG-Evaluation-Guidelines-Consultation@ec.europa.eu
g.ivanov@mee.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ -
Избор с публична покана предмет „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
В НДК продължава изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
БТПП в услуга на българските предприемачи и съдействие за намиране на потенциални бизнес партньори Още
Участие на представител на БТПП в заседание на НСТС
Социалните партньори подкрепиха Националния план за действие по заетостта за 2014 Още
Информация в БТПП от Търговската секция при Посолството на Република Турция
Покана за участие в търговски мисии, съпътстващи значими изложения в Турция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
Активни политики по отношение на бизработните младежи и хората над 50-годишна възраст Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на Европейската комисия относно проект на Насоки на ЕК относно последващите оценки на политически и законодателни мерки
Стремежът на ЕК е да направи процеса на оценяване прост, ясен и открит чрез навременното предоставяне на необходимата информация Още