Брой 248 (506), 19-12-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Участие на представител на БТПП в заседание на НСТС


На 17.12.2013г. се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ( НСТС), в което БТПП участва със свои представители.
Заседанието започна с предложение от работодателските организации втора точка  „Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда” от дневния ред да не се разглежда, тъй като към момента няма постигнати споразумения по текстовете. Това предложение не беше прието.

По първа точка от дневния ред „Проект на национален план за действие по заетостта за 2014 г.”, социалните партньори принципно подкрепиха Плана, като изложиха свои становища.

По втора точка „Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда” работодателите заявиха, че ще напуснат заседанието, след което беше прието спорната точка от дневния ред да се гледа отново в комсия на НСТС.

Трета точка „Проект на постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските” беше единодушно приета.
Становище на БТПП

НОВИНИ ОТ БТПП
ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ -
Избор с публична покана предмет „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
В НДК продължава изложението „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО”
БТПП в услуга на българските предприемачи и съдействие за намиране на потенциални бизнес партньори Още
Участие на представител на БТПП в заседание на НСТС
Социалните партньори подкрепиха Националния план за действие по заетостта за 2014 Още
Информация в БТПП от Търговската секция при Посолството на Република Турция
Покана за участие в търговски мисии, съпътстващи значими изложения в Турция Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Национален план за действие по заетостта за 2014 г.
Активни политики по отношение на бизработните младежи и хората над 50-годишна възраст Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на Европейската комисия относно проект на Насоки на ЕК относно последващите оценки на политически и законодателни мерки
Стремежът на ЕК е да направи процеса на оценяване прост, ясен и открит чрез навременното предоставяне на необходимата информация Още