Назад

Иновациите не търпят отлагане

„Ние сме в етап на развитие, в който иновациите не само преобразяват индустриите, но и моделират бъдещето на нашите региони и икономики“, заяви Радослав Петков, председател на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии, при откриване на дискусионна среща на тема „Иновациите водещ фактор в развитието на предприятията и регионите 2024 - предизвикателства и възможности".

Председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов поздрави участниците и екипа на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ) за добре организирания форум и изтъкна колко важно е да се осъществяват подобни събития, където присъстват всички участници в иновационно-икономическата система на страната - бизнес, институции и научно-образователни среди. Той подчерта, че са необходими общи усилия българският бизнес да се справи с недостига на работна сила и да получи възможности за кредитиране в посока развитие на иновациите.

Симеонов отбеляза, че в този момент иновациите вече не търпят отлагане. Разгръщането на нашата икономика чрез иновативни технологии вече е въпрос на оцеляване. Ние нямаме възможността за водим сепаративна политика, да предназначаваме субсидии и помощи с  неконкурентно предимство. Затова сме длъжни в рамките на ЕС и на СТО да се опрем на 130-годишния опит на БТПП , че най-добрият начин да получиш конкурентно предимство е като използваш иновация, и най-разумното поведение е когато нямаш иновация да излезеш от пазара, за да не създаваш нови дългове. Това се стремим да го внушим на българските икономически субекти. БТПП винаги е била проводник на високите стандарти в икономиката.

Специални гости на събитието бяха заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Гиков, заместник-министърът на икономиката и индустрията Ивайло Шотев, заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева, изпълнителният директор на Фонд на фондовете Павел Лисев, изпълнителният директор на Българска банка за развитие Цанко Арабаджиев и председателят на Патентното ведомство проф. д-р Владя Борисова, както и представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на енергетиката.

Срещата продължи с изказването на Радослав Петков, който отбеляза: “Ние сме в етап на развитие, в който иновациите не само преобразяват индустриите, но и моделират бъдещето на нашите региони и икономики. Съветът по иновациите към БТПП има амбицията да бъде катализатор за това преобразяване, като насърчава създаването на приобщаващи и отворени иновационни екосистеми от малки и средни предприятия, големи корпорации, университети, научно-изследователски институти, центрове за компетентност и държавни институции. Стремим се да създадем среда, в която бизнесът не само да процъфтява, но и да бъде в авангарда на иновациите, взаимодействайки свободно с глобалните икономически екосистеми, отнасящи се до бизнеси, пазари, технологии и регулаторни рамки.

Дискусионната среща се проведе в шест панела, със специално поканени гост-панелисти:

  • Панел 1 - Развитие на иновационния потенциал на предприятията, с участието на заместник-министъра на иновациите и растежа Мартин Гиков, изпълнителния директор на Фонд на фондовете Павел Лисев и изпълнителния директор на Българска банка за развитие Цанко Арабаджиев;
  • Панел 2 - Технологичният трансфер между бизнес и академия, с презентатори Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката, и проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“;
  • Панел 3 - Развитие на бизнес средата и инициативи за подкрепа на предприятията в излизане на нови пазари и защитата и управлението на тяхната интелектуална собственост, с гост-презентатор заместник- министърът на икономиката Ивайло Шотев и проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентно ведомство на Република България;
  • Панел 4 - Устойчива трансформация и зеленият преход на предприятията,  с участието на Ренета Колева, заместник-министър на Околната среда и водите, и Ивета Филипова, началник на отдел „Управление на проекти в енергетиката“ в МЕ;
  • Панел 5 - Развитие на регионите и синергията между бизнеса и общините, интегриран подход с презентатор Павел Лисев, Фонд на фондовете;
     
  • Панел 6 - Развитие на човешките ресурси с фокус върху НИРД на предприятията - презентация на Наталия Илиева, заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика.