Назад

Сертификат за приоритетен инвестиционен проект „Фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение“


Размерът на инвестицията е 107 млн. лв. със 110 нови работни места

Министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева връчи в Пловдив сертификат за приоритетен инвестиционен проект „Фабрика за асемблиране на ел. продукти ниско напрежение“ на „Шнайдер Електрик България“ ЕООД. Размерът на инвестицията на компанията е 107 млн. лв. и се предвижда разкриване на 110 нови работни места.

Инвестиционният проект е свързан с нова производствена база, в която ще бъдат внедрени последен клас технологии и ново оборудване, въглеродно неутрални строителни материали и използване на възобновяеми източници.

Във фабриката в Пловдив ще се асемблират, тестват и опаковат прекъсвачи и други електропродукти за ниско напрежение. Предвижда се внедряване на последен клас софтуерни технологии, индустриални автоматизации, възобновяеми източници на енергия и др. Крайната цел е реализацията на „умна производствена сграда“ – със сертификат Smart factory, спрямо глобалните вътрешни стандарти на „Шнайдер Електрик“ за покриване на критериите за платинен LEED сертификат и стандарт Advanced Lighthouse на Световния икономически форум, с който ще се превърне в първата от този вид производствена сграда в Централна и Югоизточна Европа.

На връчването на сертификата по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) присъстваха още изпълнителният директор на Тракия икономическа зона Пламен Панчев и директорът на дирекция „Насърчителни мерки и проекти“ в МИР Елена Пищовколева.

От 6 юни 2023 г. до момента МИР издаде 23 сертификата за инвестиции по ЗНИ. Планираните инвестиции са в размер на близо 510 млн. лв., по които ще се разкрият 2022 нови работни места в София, Видин, Бургас, Кърджали, Омуртаг, Стара Загора, Свищов, Русе, Шумен, Пловдив, Русе и Перник.