Назад

Работодателите приветстват тристранния консенсус на МОТ относно определянето на минималните работни заплати


Работодателите в Международната организация на труда (МОТ) приветстват консенсуса, постигнат миналата седмица относно балансирани и справедливи принципи и методи за изчисляване на минималната работна заплата (МРЗ) по време на Среща на експерти по политиките, проведена от 19 до 23 февруари 2024 г.

След интензивни преговори  участниците в тристранния диалог успешно приключиха срещата с приета концепция за МРЗ, която включва нуждите на работниците и техните семейства заедно с оценка на икономическата среда, включително икономическо развитие, нивата на производителността и заетостта с отчитане устойчивостта на предприятията.

Този подход гарантира, че процесите на определяне на заплатите са балансирани както към работниците, така и към бизнеса, разчитайки на данни и статистика за основан на доказателства подход, съобразен с националните обстоятелства.

Участниците в срещата също се съгласиха, че процесите на определяне на заплатите трябва да се извършват в национална рамка. Това е жизненоважно, за да се гарантира, че местната реалност, свързана с разходите за живот и икономическите перспективи, са взети предвид.

Освен това представителите на тристранния диалог се съгласиха, че процесът на определяне на минималната издръжка се нуждае от подходящо управление. Заключенията на експертите от срещата сочат, че много инициативи за определяне на издръжката в момента пренебрегват ключови елементи; по-специално принципите, застъпени от МОТ, включително тристранния социален диалог. Освен това фактори като местния контекст, първопричините за ниското заплащане и икономическите условия често се пренебрегват, особено при прилагането на политики, свързани с издръжката.

Работодателите приветстват централната роля на МОТ в разработването на подходяща методология за определяне на минималната издръжка и оценката на икономическите фактори.

С поглед към бъдещето, работодателите призовават всички международни и национални заинтересовани страни, участващи в процесите  по определяне на заплатите, да прилагат принципите и методологиите на МОТ, съвместно договорени от участниците в срещата.

„Този ​​резултат и тристранният диалог, воден от МОТ, утвърждава организацията  като референтна институция по въпроси, свързани с процесите на определяне на заплащането. Призоваваме всички, които участват в определянето на заплатите, да се консултират и да прилагат принципите и методологията“, каза Ренате Хорнунг-Драус, заместник-председателят на групата на работодателите на Управителния орган на МОТ, която е и вицепрезидент на Международната организация на работодателите към МОТ .